Følg Grønn Byggallianse (Norwegian Green Building Council)

FoU-innsikt 4: Kanskje Europamestere i å måle bærekraft-indikatorer?

Blogginnlegg   •   mai 31, 2018 13:47 CEST

Inteiør fra Schweigaards gate 21/23 som er Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg. Bygget vant Statens Byggeskikkpris i 2014. Foto: Trond Joelson/Byggeindustrien

Etter å ha gjennomgått 18 årsverk med forskning på hva leietagere mener om grønne bygg, konkluderer en artikkel fra 2016 med at de miljømerkede byggene oppnår bedre luftkvalitet, øket produktivitet og øket fysisk velvære. Grønn Byggallianse arbeid med kartlegging av nøkkeltall for bærekraft. Det vil gjøre oss i stand til å føre bevis for bedret ytelse i miljømerkede bygg i Norge.

Av Kjetil Novang Gulbrandsen

Artikkelen «Is a green building really better for building occupants? A longitudinal evaluation» evaluerer metodikk og resultater fra 18 forskningsartikler som har “green” og “occupants” som tematikk. 18 forskningsartikler er et stort arbeid – ca 18 årsverk. Gjennomgangen viser store sprik i metodikk og resultater. Det er grunnen til at disse forfatterne mener det er behov for en standardisert metodikk som i større grad sikrere troverdige resultater. De tester metodikken de har kommet fram til i 3 case-studier der de har data både fra før og etter innflytting at leietagerne flytter inn i et grønt bygg.

Uttestingen på egne case-bygg viser statistisk relevant forbedring i:

  • opplevd luftkvalitet
  • egenrapportert produktivitet
  • fysisk velvære

De oppfordrer imidlertid til at resultater må brukes med forsiktighet.

Mange indikatorer vil – i alle fall inntil videre – være prisgitt innsamling av svar på hva respondenter mener og tror. Mange deltagere, mulighet til å sammenligne med tilsvarende data fra andre steder, og syklisk gjentagelse av samme undersøkelse, vil bidra til å sikre at vi konkluderer riktig. De 18 grunnlagsartiklene som er brukt utgjør over 6 000 svar. Det er mye, men metodikken varierer, og det er i stor grad øyeblikksbilder.

Hvis alle måler det samme og på samme måte, legger vi til rette for å bevise merverdi slik målet er i vårt prosjekt «Merverdien av grønne bygg». Det er synd at vi ikke allerede har mer data, men at vi er i startfasen gir oss en mulighet til å være koordinerte når vi først setter fart. Derfor jobber Grønn Byggallianse nå med en mal for hva vi skal rapportere av bærekraftindikatorer, og hvordan vi skal gjøre det. Vi må nok starte relativt forsiktig, men det er faktisk ingen som er kommet spesielt langt på dette. Med koordinert metodikk for innsamling av bærekraft-indikatorer, er det faktisk mulig for oss å bli Europamestere.  

Sammendraget av artikkelen «Is a green building really better for building occupants? A longitudinal evaluation» er interessant lesning. Dessverre er det ikke tillatt å gjengi artikkelen i sin helhet, men du kan laste den ned fra forskningsdatabasen mot betaling via lenken ovenfor.

Hva er FoU-innsikt? Artikler innen forskning og utvikling utgjør vår mest pålitelige kilde til faginformasjon, og gir innsikt som er viktig når strategier skal formes. Det kreves abonnement på kostbare databaser dersom man skal ha tilgang. Vi ønsker å bidra til spredning av de mest interessante artiklene fra et utvalg på over 400 forskningsartikler innen bærekraftige bygninger. Resultatet publiserer vi fortløpende gjennom våre nyheter "FoU-innsikt", og forsøker samtidig å koble innholdet til aktuelle utfordringer i norsk byggenæring. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.