Følg Grønn Byggallianse

Tags

Månedens bygg

Veikartet mot 2050

FoU-innsikt

Dette har skjedd siden sist

Frokostmøte

Siste nyheter

Merverdien av "grønne bygg"

Merverdien av "grønne bygg"

Blogginnlegg   •   mai 30, 2016 19:02 CEST

Alle i norsk byggenæring har trolig assosiasjoner knyttet til «grønne bygg», men begrepet tolkes svært ulikt. Det er en utfordring i forhold til å måle verdi. Forskningsprosjektet «Merverdien av grønne bygg» kartlegger kunnskap og holdninger om det grønne bygget blant aktører i det norske byggemarkedet. Planen er å følge utviklingen i grønne holdninger og grønn kunnskap i årene framover.

Temamøte 23. juni: Vi presenterer Eiendomssektorens veikart mot 2050

Temamøte 23. juni: Vi presenterer Eiendomssektorens veikart mot 2050

Nyheter   •   mai 30, 2016 18:50 CEST

Grønn Byggallianse og Norsk eiendom lanserersitt veikart som har blitt til gjennom en omfattende prosessog skal overleveres Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft som innspill til deres arbeid. Vi håper det vil være et godt grunnlag for å utarbeide organisasjonsstrategier hos byggeiere og deres kunder. Slik ser vi for oss at eiendomssektoren vil se ut i 2050 og slik vi vil komme oss dit.

BREEAM In-Use International Online i norsk versjon

BREEAM In-Use International Online i norsk versjon

Nyheter   •   mai 27, 2016 15:39 CEST

BREEAM In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg. Nå har BREEAM In-Use International Online, som benyttes i 25 land verden over, blitt lansert i en norskspråklig utgave.​

Ny anskaffelsesveileder for å spesifisere miljøkrav til byggevarer

Ny anskaffelsesveileder for å spesifisere miljøkrav til byggevarer

Nyheter   •   mai 27, 2016 11:38 CEST

NGBC lanserer anskaffelsesveileder for byggherrer med konkrete funksjons- og dokumentasjonskrav som kan implementeres i bestilling eller beskrivelse av nybygg, rehabilitering eller vedlikeholdsprosjekter. Inneholder konkrete funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter på tre ambisjonsnivåer. Man velger ambisjonsnivå og får kravene fra guiden rett inn i beskrivelsen. Seminar 22/6 2016.

Norges Varmesse, 2. juni: Bygningsautomatisering og Riktig med en gang metoder – bidraget til godt inneklima og redusert miljøavtrykk

Norges Varmesse, 2. juni: Bygningsautomatisering og Riktig med en gang metoder – bidraget til godt inneklima og redusert miljøavtrykk

Nyheter   •   mai 27, 2016 11:35 CEST

2. juni 2016: Riktig med en gang på Norges Varemesse, Eliaden. Foredragene omhandler hva grønt skifte/ økt bærekraft innebærer for byggenæringen, Bygg21s bidrag til det grønne skifte, hvordan oppnå Riktig med en gang, presentasjon av et ongoing byggeprosjekt, metoder og støtteordninger for energieffektivisering i eksisterende bygninger og drift av komplekse yrkesbygg.

Månedens bygg april 2016: ROM Eiendom - Munkedamsveien 62 i Oslo

Månedens bygg april 2016: ROM Eiendom - Munkedamsveien 62 i Oslo

Nyheter   •   apr 29, 2016 10:03 CEST

Dette prosjekt scorer blant annet høyt for sitt grønne tak og utendørsområde. Vinduene har automatiske solskjerming og god tilgang på dagslys reduserer strømforbruket. Miljøvennlig drift hvor energimålere kontrollerer hvor i bygget energien blir brukt og til hva, slik at forvalteren enklere kan gjøre tiltak for energisparing.

Strategisk satsning på utnyttelse av takareal i Omsorgsbyggs nye miljøstrategi

Strategisk satsning på utnyttelse av takareal i Omsorgsbyggs nye miljøstrategi

Nyheter   •   apr 29, 2016 08:11 CEST

Omsorgsbygg satser tungt på plusshus, økologi og reduksjon av klimagassutslipp i sin nye miljøstrategi som peker ut veien for de fire neste årene. Strategien viderefører satsingen på BREEAM-NOR som kvalitets- og miljøstyringsverktøy, energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse og ambisiøse mål for nybygg og rehabiliteringer. Takarealet skal utnyttes til mer enn en del av klimaskallet.

Møte for driftsforum: Drifteren - en viktig brikke for å få fornøyde leietakere

Møte for driftsforum: Drifteren - en viktig brikke for å få fornøyde leietakere

Nyheter   •   apr 08, 2016 15:40 CEST

Nøkkelen til et velfungerende og effektivt bygg med fornøyde leietakere er god kommunikasjon mellom de involverte parter. Her er drifteren en viktig brikke, og spiller en avgjørende rolle for drift av bygget og for hvordan brukerne/leietakerne opplever hverdagen. På dette møtet setter vi søkelyset på hjelpemidler, redskaper og arbeidsmåter for drifterne. 21. april kl 12-15.

Riktig med en gang Tour 2016

Riktig med en gang Tour 2016

Nyheter   •   apr 05, 2016 16:10 CEST

«Riktig med en gang Tour 2016» er et landsdekkende konferansekonsept med foredrag innenfor automatisering og tekniske installasjoner. Konferansen retter seg mot private og offentlige eiendomsselskaper, driftsselskaper, deres rådgivere og leverandører, og starter i Trondheim 13. april. «Riktig med en gang Tour 2016» ønsker å bidra til åpen dialog og mer læring mellom partene i byggesaker.

Vi har fått ny nettside!

Vi har fått ny nettside!

Nyheter   •   apr 01, 2016 15:08 CEST

Ny nettside for Grønn Byggallianse.

På vei mot enklere tekniske anlegg

På vei mot enklere tekniske anlegg

Nyheter   •   apr 01, 2016 14:49 CEST

Tekniske anlegg er ofte unødvendig kompliserte, krevende å drifte. Man kan trekke frem særlig to gode grunner til at tekniske anlegg må bli enklere: Teknikken har i mange tilfeller blitt så komplisert at det blir altfor krevende å drifte, og kortere leiekontrakter kombinert med leietakere som skal "ha alt nytt" betyr at mesteparten av teknikken må rives ut hvert femte år.

Månedens bygg mars 2016: DNB Næringseiendom AS - FB40

Månedens bygg mars 2016: DNB Næringseiendom AS - FB40

Nyheter   •   apr 01, 2016 14:33 CEST

«Miljøkontoret FB40» (Folke Bernadottes vei 40 i Bergen) er et av DNB NEs forbildebygg for rehabilitering av eksisterende kontorbygg. Både kriteriene for lavenergi og BREEAM NOR - Very Good - er ivaretatt og resultatet reflekterer selskapets overordnede strategier og mål innen energibruk og miljø, som skal gi leietakerne en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning.

Grønn Byggallianse lanserer tipshefte og veileder om forenkling av tekniske systemer

Grønn Byggallianse lanserer tipshefte og veileder om forenkling av tekniske systemer

Nyheter   •   apr 01, 2016 13:59 CEST

Grønn Byggallianse har gjennomført et prosjekt for å se på mulighetene og begrensningene i forenkling av tekniske systemer i bygg. Resultatene fra prosjektet er samlet i et tipshefte og en veileder. Tipsheftet gir en rask introduksjon, og veilederen gir en dypere innføring når man ønsker en detaljert innføring i mulighetene for forenklet design. Dokumentene kan lastes ned på byggalliansen.no.

Temamøte om overannshåndtering - Se presentasjonene her

Temamøte om overannshåndtering - Se presentasjonene her

Nyheter   •   mar 17, 2016 07:00 CET

3. mars kl 13-16. ​For å tilpasse seg klimaendringene med økte nedbørsmengder er det blitt mer fokus på overvannshåndtering og blågrønne løsninger. Byens femte fasade har blitt et begrep, og noen kommuner stiller krav til at nye bygg skal utnytte potensialet som er i takflaten.

Less is more? Halvdagsseminar om passiv klimatisering av bygg 30. mars

Less is more? Halvdagsseminar om passiv klimatisering av bygg 30. mars

Nyheter   •   mar 16, 2016 12:39 CET

Ambisiøse miljøbygg er blitt til rene økomaskiner med ofte overdimensjonerte tekniske anlegg som tar mye plass, er kostbare og krevende. Prosjektet handler om passiv klimatisering av bygg med betydelig redusert energiforbruk, lavere kostnader, høy kvalitet og som gir et godt innemiljø. Grønn Byggallianses presenterer sin nye veileder om avanserte versus enkle tekniske systemer.

​Workshop om eiendomssektorens veikart mot 2050, Parismålet og en ny sirkulær økonomi

​Workshop om eiendomssektorens veikart mot 2050, Parismålet og en ny sirkulær økonomi

Nyheter   •   mar 11, 2016 12:41 CET

Våren 2016 vil Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom utarbeide et veikart for hvordan eiendomssektoren kan oppfylle Parismålet om 40% utslippskutt innen 2030 og krav om økt ressursutnyttelse, samt nødvending utvikling for å nå nullutslipp i 2050. Som et ledd i arbeidet inviterer vi medlemmer i begge organisasjoner og noen eksterne fagspesialister til en workshop for å høre deres tanker og forslag.

Forum for drift av energisentraler

Forum for drift av energisentraler

Nyheter   •   mar 07, 2016 07:00 CET

Det etableres alt fler energisentraler av utbyggere, hvilket kan lede til utfordringer ved driften. Dette forum har som hensikt å få til et samarbeid mellom forskjellige aktører. Første møte blir hos Aspelin Ramm på Vulkan, der vi bl.a. vil bli orientert om energisentralen der, som ved hjelp av solfangere, varmepumper, spillvarme og 64 geobrønner forsyner bydelen med både varme og kjøling.

Eiendomsektorens veikart mot 2050 - kronikk

Eiendomsektorens veikart mot 2050 - kronikk

Blogginnlegg   •   mar 02, 2016 15:31 CET

Innen 2050 skal vi være et nullutslippssamfunn. Tiden er knapp og nedtellingen er allerede i gang. Hva skal norsk eiendomsbransje gjøre? Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, viser veien i denne kronikk på estatenyheter.no.

Standard Morgen: Prøvedrift

Standard Morgen: Prøvedrift

Nyheter   •   mar 02, 2016 12:34 CET

Standard Norge lanserer standarden NS 6450 Idriftsettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner torsdag 31. mars og inviterer til frokostmøte torsdag 31. mars kl 0830-1030 (frokost fra 0800). Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo

Månedens bygg februar 2016: ​R. Kjeldsberg AS - Stålgården Nord

Månedens bygg februar 2016: ​R. Kjeldsberg AS - Stålgården Nord

Nyheter   •   feb 29, 2016 06:40 CET

Månedens bygg i februar er Stålgården nord på Sluppen i Trondheim, eiet av R. Kjeldsberg AS. Ferdigstilt i 2015 over åtte plan med et særpreget arkitektonisk uttrykk godt synlig fra Trondheims hovedinnfartsåre fra sør. Med godt og stabilt inneklima og samtidig et lavt energiforbruk, et passivhus i energiklasse A, med et kombinert oppvarmings- og kjølesystem basert på termoaktive dekker (TABS).