Følg Grønn Byggallianse

Tags

GBA i media

Business-as-usual en risikosport

Business-as-usual en risikosport

Dokumenter   •   27-02-2018 09:57 CET

​I en kronikk i Finansavisen, setter Katharina Bramslev, sammen med Tor Inge Hjemdal i Doga og rådgiver Roar Smelhus, søkelyset på byggebransjens evne til forandring og utvikling. De mener at viljen til å gjøre endringer er liten, i tider med god inntjening, og anbefaler at det etableres et fond for testing og eksperimentering i tidligfase i prosjekter, etter modell fra f.eks. kunstfeltet.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse ga innspill til ny energimerkeordning

Olje- og energidepartementet ønsker å videreutvikle Energimerkeordningen. I den anledning inviterte de til møte for å få innspill fra næringen og andre aktuelle interessenter. I samarbeid med våre medlemmer utarbeidet Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse et innspillsnotat som ble presentert på møtet.

Kjell Hantho - Mr Mengderegulering - holder foredrag på Årets grønne driftskonferanse 2017, 14. november
Studietur til København - program

Studietur til København - program

Dokumenter   •   28-02-2017 12:02 CET

Grønn Byggallianse inviterer til åpen studietur om bærekraftig by- og områdeutvikling. Vi har lagt opp til et program som byr på flere spennende og inspirerende prosjekter, og vi besøker bygg og områder som viser til både miljømessig og økonomisk bærekraft. Vi vil se på utvikling av tidligere industriområder, innovative rehabiliteringsprosjekter og masterplan for nye områder.

Program Riktig med en gang 2017 - Oslo

Program Riktig med en gang 2017 - Oslo

Dokumenter   •   27-03-2017 15:29 CEST

Grønn Byggallianse, Integra, Norsk Eiendom, NGBC, Bygg 21 og Standard Online inviterer til årets "Riktig med en gang" i Oslo. Konferansen er for ansatte innen eiendom og drift, deres rådgivere og leverandører av bygningsautomatisering/tekniske installasjoner. Vi ønsker å bidra til åpen dialog og mer læringmellom partene i byggesaker. Ditt bidrag vil danne grunnlaget for forbedring i bransjen.

Studietur til København 2.-5. mai: Bærekraftig by- og områdeutvikling

Grønn Byggallianse inviterer til studietur om bærekraftig by- og områdeutvikling. Vi har lagt opp til et program som byr på spennende og inspirerende prosjekter. Vi besøker det store utviklingsområde i Nordhavn, som ivaretas av utviklingsselskapet By & Havn. Vi starter i utstillingen “Himmel og Hav”, som gir et godt overblikk over Københavns nye bydel ved vannet.

Program Årets grønne driftkonferanse 2016
Årets Grønne Driftsteam 2016

Årets Grønne Driftsteam 2016

Dokumenter   •   06-09-2016 07:59 CEST

​Et godt driftsteam har som oppgave å bedre miljøprestasjonene ved drift av bygg. Grønn Byggallianse ønsker å støtte dette viktige arbeidet, og deler nå for femte gang ut prisen Årets Grønne Driftsteam. Prisen skal tildeles et driftsteam som har vært til inspirasjon for andre og som utmerker seg gjennom sitt arbeid med å redusere miljøbelastningen fra drift av bygg. Frist 19/6 for nominasjoner

Program Forum for driftssjefer 21. september

Grønn Byggallianse inviterer til et nytt forum for hovedansvarlige for drift av samtlige bygg i en av våre medlemsbedrifter. Hensikten er å møte andre med samme funksjon og delta i fagdiskusjoner for «viderekommende» med miljø som hovedfokus. Forumet gir innspill til samling og studietur fordriftere samt Driftskonferansen.

Standard kravspesifikasjon for tilpassede, eksisterende lokaler

Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Enova lanserer ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler 1/9 2016. Dette vil bidra til at tilfredsstillende kvalitetsnivå og miljøhensyn blir ivaretatt. NGBC og representanter for næringsmeglerne har bistått. For utleieprosesser uten bruk av leietakerrådgivere lanserer vi to standarder - dette er standard for tilpassede, eksisterende lokaler.

Standard kravspesifikasjon for nye/totalrehabiliterte kontorlokaler

Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Enova lanserer ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler 1/9 2016. Dette vil bidra til at tilfredsstillende kvalitetsnivå og miljøhensyn blir ivaretatt. NGBC og representanter for næringsmeglerne har bistått. For utleieprosesser uten bruk av leietakerrådgivere lanserer vi to standarder - dette er standard for nye/totalrehabiliterte lokaler.

Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Enova lanserer ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler 1/9 2016. Dette vil bidra til at tilfredsstillende kvalitetsnivå og miljøhensyn blir ivaretatt. NGBC og representanter for næringsmeglerne har bistått. For leieprosesser med profesjonell bistand lanseres en veileder for valg av ambisjonsnivå og konkretisering av tilhørende funksjonskrav.

Fang energityven instruks påmelding av bygg

​Ventilasjon-, varme- og lysanlegg som ikke slår seg av. Pumper, reklameskilt og kassaapparater som står på. Det er noen av mange energityver som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til yrkesbygget er låst og de ansatte er gått hjem. Fang Energityven er et enkelt, men virkningsfullt tiltak som frembringer bevissthet og resultater. Fra klokken 22 til 24, går vi manngard i yrkesbygg i hele Norge.

Fang Energityven invitasjon

Fang Energityven invitasjon

Dokumenter   •   26-08-2016 15:02 CEST

​Ventilasjon-, varme- og lysanlegg som ikke slår seg av. Pumper, reklameskilt og kassaapparater som står på. Det er noen av mange energityver som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til yrkesbygget er låst og de ansatte er gått hjem. Fang Energityven er et enkelt, men virkningsfullt tiltak som frembringer bevissthet og resultater. Fra klokken 22 til 24, går vi manngard i yrkesbygg i hele Norge.

Program studietur for driftsansvarlige 23.-25. august
Studietur til København - for driftsansvarlige for et eller flere bygg

23.-25. august: I samarbeid med Energistyrelsen i Danmark, har vi lagt opp til en innholdsrik studietur. Temaer: Organisering av drift Kompetansekrav til driftere Inneklima Energieffektivitet og andre tekniske krav Vi vil også bli orientert om hvordan danskene gjennom Energistyrelsen og eiendomsselskapene jobber kravsetting til drift av bygninger.

Merverdien av grønne bygg

Dokumenter   •   27-05-2016 16:51 CEST

ISO-standarden som kom i 2012 slår fast at det bærekraftige bygget må adressere alle de 3 bærekraft-pilarene: Økonomi, miljø og brukervelferd. Samtidig angis det 14 ulike hovedområder som må inngå for å sikre tilstrekkelig miljøfaglig bredde. Forskningsprosjektet «Merverdien av grønne bygg» er i gang med en undersøkelse for å kartlegge kunnskap blant aktører i det norske byggemarkedet.

Oslo kommunes miljøstrategi 2016-2020

Oslo kommunes miljøstrategi 2016-2020

Dokumenter   •   28-04-2016 13:10 CEST

Omsorgsbygg satser tungt på plusshus, økologi og reduksjon av klimagassutslipp i sin nye miljøstrategi som peker ut veien for de fire neste årene. Strategien viderefører satsingen på BREEAM-NOR som kvalitets- og miljøstyringsverktøy, energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse og ambisiøse mål for nybygg og rehabiliteringer. Takarealet skal utnyttes til mer enn en del av klimaskallet.

Program Riktig med en gang Tour

Program Riktig med en gang Tour

Dokumenter   •   24-02-2016 14:59 CET

FB40 - BREEAM-sertifisering og miljømål

Dokumenter   •   04-04-2016 07:13 CEST

FB40 v DNB Eiendom - BREEAM-sertifisering og miljømål