Gå videre til innhold
Foto: Anders Vestergaard Jensen/Unsplash
Foto: Anders Vestergaard Jensen/Unsplash

Blogginnlegg -

Den glemte klimakjempen

Av Kari Sandberg, Administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Katharina TH. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Bygg og anlegg er forsømt i norsk klimapolitikk. Næringen står for nær 40 prosent av klimgassutslippene globalt og nær en femdel fra Fastlands-Norge. Til tross for dette er næringen knapt nevnt i Hurdalserklæringen og kun de mest ambisiøse offentlige og private oppdragsgivere stiller klimakrav. Entreprenørforeningen Bygg og Anleggs (EBA) medlemmer ønsker å bidra i den grønne omstillingen og tar derfor skjeen i egen hånd. Sammen med Grønn Byggallianse lanserer EBA anbefalte strakstiltak for både bygg og anlegg.

Hverken byggteknisk forskrift eller annet regelverk stiller i dag krav til et maksimalt klimaavtrykk for et bygg, eller makskrav til utslipp fra materialer. Det offentlige bruker over 600 milliarder kroner hvert år på innkjøp av varer og tjenester, og er storforbruker av bygge- og anleggstjenester. Likevel stiller ikke innkjøpsregelverket krav om utslippskutt fra materialbruk som utgjør halvparten av byggenæringens utslipp, og kun få offentlige aktører stiller krav om klimakutt på bygge- eller anleggsplass.

Dette skjer i en tid der oppmerksomheten mot verdens ressursbruk, klimagassutslipp, og forbruk av natur aldri har vært høyere, og de politiske målene aldri har vært mer ambisiøse.

2.juni lanserer EBA 10 strakstiltak for bygg og 10 for anlegg. Ett av dem er en forpliktelse til å innføre klimagassregnskap og kutte minimum 20 prosent fra materialbruk sammenlignet med et standardbygg. Vi erfarer at det kan oppnås uten ekstra kostnad hvis man planlegger for det tidlig. Et annet tiltak er å tilrettelegge for å ta vare på naturmangfold for å stanse naturtapet. Blant tiltakene er også forpliktelse til økt ombruk, materialgjenvinning samt innføre et makstak for avfall. Dette er forpliktelser som går lengre enn regelverket. Strakstiltakene for entreprenørene bygger på og støtter opp om liknende strakstiltak for byggeiere og boligutviklere som Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har lansert tidligere og som har fått stor oppslutning. Slik kan alle i næringen gå i samme retning.

Dersom vi skal lykkes med å kutte klimagassutslippene i det omfang og tempo som skal til, må både offentlige og private oppdragsgivere, politikerne og næringen satse sammen. Med disse tiltakene sender vi et tydelig signal om at næringen vil og kan bidra. Strakstiltakene kan settes i gang raskt, og det er vårt håp at næringen og offentlig sektor kan bli inspirert til forsterket klima- og miljøhandling.

Innlegget sto på trykk i Dagsavisens papirutgave 2. juni 2022

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897