Gå videre til innhold
Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, er glad for å ha blitt med i kommunalministerens innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag.
Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, er glad for å ha blitt med i kommunalministerens innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag.

Blogginnlegg -

LEDER: God arkitektur er mer enn fine farger og fasader

At bygg og områder former hverdagen vår er vanskelig å komme utenom. De er gjenstand for både begeistring og forargelse i det daglige, og blir med jevne mellomrom gjenstand for opphetet samfunnsdebatt.

Denne våren har det blomstret opp et arkitekturopprør på sosiale medier. Initiativtakerne har på kort tid fått et enormt engasjement, og løftet debatten om god og dårlig arkitektur.

Bra for både helsa, miljøet og lommeboka

«Vakker arkitektur gjør oss glade og fornøyd. Men i dag bygges det stygge bygninger. Vi ønsker å endre dette,» skriver Arkitekturopprøret på Instagram.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har møtt kritikken ved å opprette et innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag. Der er jeg veldig glad for å ha blitt invitert inn, sammen med et knippe dyktige og engasjerte fagfolk. Som leder av Grønn Byggallianse, er jeg opptatt av at hele bærekraftperspektivet må inn i ethvert byggeprosjekt. God arkitektur er bra for både helsa, miljøet og lommeboka.

Ti viktige prinsipp

I 2018 ledet jeg en arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft i Bygg21. Vi leverte 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Det første kvalitetsprinsippet er at «Gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser», en viktig del av sosial bærekraft. 

Overlege Tor Erik Danielsen bruker begrepet; Allisthesia – behovet for å stimulere sansene. Medisinsk forskning viser at mangel på slik stimuli reduserer livskvaliteten. Mange peker nå på manglende variasjon i arkitekturen som en manglende kvalitet. Vi merker det intuitivt selv uten vitenskapelig dokumentasjon. Jeg tror mange savner nettopp sansestimuli i mye av det som bygges nytt.

Kvalitetsprinsipp nummer to er dagslys og utsyn. Det finnes også mye medisinsk forskning på hva disse kvalitetene gjør for helsa. Vi skiller mellom utsikt og utsyn. Utsyn til noe vakkert f.eks. et grønt gårdsrom, kan gi målbar livskvalitet sammenlignet med grå sten og sort asfalt.

Balansert bærekraft

De ti kvalitetsprinsippene bør være bærebjelker i alle nye og restaurerte bygg og områder.

Bærekraftige bygg og områder betyr å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked og samtidig nå våre nasjonale og internasjonale miljømål. Dersom vi enes om disse prinsippene, vil også varierte fasader og farger være en naturlig del og representere en viktig kvalitet.

Vår inngang til god arkitektur er å balansere bærekraftkvalitetene. Et nullutslippsbygg med dårlig dagslys eller et bygg med utsøkte kvaliteter som sprenger alle kostnadsrammer er ikke bærekraftig. Denne balansen er krevende og det er lett å suboptimalisere. Da er det viktig med kunnskap og kompetanse om ulike kvaliteter og kost-nytte ved å ha dem med. Denne kunnskapen og kompetansen har Grønn Byggallianse.

En felles ramme

Gjennom våre verktøy, kurs og samarbeid med næringen kan vi snu en dialog som i dag fort blir konfliktfylt og følelsesdrevet. Med en felles ramme for hva vi ønsker å løse med bygg, kan vi få en konstruktiv diskusjon og felles løsninger som skaper langvarig verdi – for folk, selskaper og de samfunnene byggene skal stå i.

Emner

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Andrea Rygg Nøttveit

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48140342