Gå videre til innhold
Av daglig leder Katharina Th. Bramslev.
Av daglig leder Katharina Th. Bramslev.

Blogginnlegg -

Leder: Nå blir det grønnere - men ikke for alle

Vi både bygger, sertifiserer og finansierer grønnere. Men med den voldsomme utbyggingen vi har både internasjonalt og her på berget, mister både folk og insekter grønn natur.

I et nylig videointervju hos Estate, forteller jeg om den økende bevisstheten om bærekraftige bygg vi ser, selv i annerledesåret 2020. Vi opplever en kraftig vekst i antall medlemmer, i grønne transaksjoner og i BREEAM-sertifiserte prosjekter. I overført betydning blir det meste bare grønnere!

Men bokstavelig talt blir alt bare mer og mer svart - asfaltsvart. Ifølge rapporten The Economics of Biodiversity, står vi overfor en global krise. Vi er helt avhengige av naturen. Den forsyner oss med det oksygenet vi puster og hver munnfull vi spiser. Men nå skader vi naturen så mye at økosystemet er på randen av sammenbrudd.

EUs egen biodiversitetsstrategi for 2030, stadfester at i tillegg til å dekke våre primærbehov, sørger naturen også for bedrifters økonomi. Halvparten av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP), 40 billioner euro, avhenger av naturen. Vårt økonomiske system er altså også truet.

Det er da oppløftende at byggsektoren ikke bare er del av problemet, men også en del av løsningen! Byer og bygg kan være et verktøy for å reparere og forsterke biologisk mangfold. I 2050 forventer en at 66 % av befolkningen er bosatt i byer, ifølge Verdensbanken. Gitt at ikke pandemien endrer urbaniseringstrenden permanent, vil vi fortsette å bygge ut byene. Da er det viktig at planlegging og utbygging inkluderer biologisk vekst!

Å tenke grønt på tak og vegger er et kinderegg. Det gir bedre trivsel og livskvalitet for både mennesker og insekter og øker attraktiviteten og dermed økonomisk verdi av bygg og områder. I tillegg gir det miljøgevinster som friskere luft, mindre støy og vannfordrøyning. Og det behøver ikke bli dyrere. Med økt kunnskap kan vi velge løsninger som både er økonomisk, sosialt og miljømessig gode.

Bare i Oslo er det kartlagt at tolv millioner kvadratmeter takflate, litt over 50 % av eksisterende takflater, er egnet for å bli grønne.

Heldigvis øker interessen for å ta takene i bruk. Oslo kommune har akkurat hatt sin strategi for grønne tak og fasader på høring. De vil gjøre byens tak og fasader mer klimarobuste, energivennlige og bedre for folkehelsen. Vi støtter dette initiativet, men ser at det er behov for mer kunnskap og erfaringer.

Grønn Byggallianse har siden Eiendomssektorens veikartet mot 2050 kom ut i 2016, anbefalt alle utviklere å utforske muligheten på takflater. Vi har også i Bygg21s kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, løftet fram at gode bygg og områder stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser. I det ligger også tak som en mulig grønn møteplass for rekreasjon og samvær, i kombinasjon med et rikere insekt- og planteliv.

Til nå har 56 byggeiere, forvaltere og boligutviklere tilsluttet seg strakstiltakene i veikartet og dermed signert på at de vil etterspørre grønne tak og fasader i sine prosjekter. Det er bra, men vi trenger enda flere prosjekter og mer kunnskap. Mange tror nemlig fortsatt at det er for dyrt og for vanskelig å bygge grønne tak. På Vega Scene i Oslo har for eksempel fagfolk og utviklere gått sammen og skapt et grønt attraktivt tak som også er økonomisk forsvarlig å drifte. Les mer om deres erfaringer her.

Andre gode eksempler på at tak kan brukes til mer enn beskyttelse mot vind og vær er Eufemias hage.

Et annet spennende eksempel er Økern portal, som blir Nord-Europas største takpark med spiselige vekster. Les mer om hvilke erfaringer Oslo pensjonsforsikring har gjort seg her.

Jeg håper eksemplene gir mersmak! Fremover vil vi jobbe for å øke kompetansen om både kostnader og effekter på dette området.

Som en start deler vi her ytterligere seks råd for grønnere bygg i dobbel forstand, både miljøvennlige og med frodige tak og vegger.

Kategorier

Kontakter

Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897