Gå videre til innhold
Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev, gleder seg over at regjeringen høyner miljøambisjonene også i ikke-kvotepliktig sektor, der bygg- og anleggsektoren hører hjemme, og peker på klimapotensialet som ligger her.
Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev, gleder seg over at regjeringen høyner miljøambisjonene også i ikke-kvotepliktig sektor, der bygg- og anleggsektoren hører hjemme, og peker på klimapotensialet som ligger her.

Blogginnlegg -

Leder: Norsk bygg- og anleggssektor er en nøkkel til å nå målene vi tar med oss til COP26

Årets COP26 i Glasgow er i gang. Klimatoppmøtet har aldri vært så viktig som nå og det knyttes særlig spenning til skjerpede klimamål og finansiering. 

Nylig kom enda en rapport og minnet oss på alvoret i situasjonen. Ifølge World Meteorological Organization fikk vi nye rekorder i klimagasser i atmosfæren i 2020. Aftenposten viste nylig simuleringer der Nasjonalteateret skvulper i vann ved fryktede 3 graders oppvarming. Det vil ha enorme konsekvenser, og ikke minst kostnader som må vurderes opp mot kostnader for å unngå at det skjer. 

Den gode nyheten er at stadig flere får øynene opp for alvoret. Stadig flere nordmenn synes at klimaendringer er blant Norges tre viktigste saker, ifølge Kantars klimabarometer.

Nye ambisjoner

Med seg i kofferten til Glasgow har Norges nye statsminister Jonas Gahr Støre lovnad om 55 % kutt fra 1990-nivå allerede i 2030, samt at Norge skal være en pådriver i internasjonal klimapolitikk. 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide lanserte nylig partiets klimabudsjett, som går detaljert inn i såkalt ikke-kvotepliktig sektor. Disse postene, som inkluderer blant annet transport, avfall og bygg, skal ifølge regjeringen kutte 33 millioner tonn CO2 innen 2030. Dette er kutt som skal gjøres nasjonalt. Vår sektor er klare til å bidra!

Et viktig tiltak vi gjør nå, er å stramme inn med versjon 2.0 av strakstiltakene, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050. Når disse lanseres 2.november, utfordrer vi de mest ambisiøse eiendomsaktørene til å strekke seg enda lenger. Vi merker allerede en utålmodighet i næringen etter å komme i gang.

Skjerpede krav

Vi i Grønn Byggallianse har kommet med innspill til regjeringen og lest den nye plattformen med stor interesse. Vi leser at: «Klimakravene til byggenæringen må skjerpes, samtidig som byggekostnadene holdes så lave som mulig».

Vi mener det er mulig å kutte klimagassutslipp i bygg med minst 20% uten ekstra kostnader gjennom å stille krav til klimakutt fra materialer i nye prosjekter. 

Gjennom vår klimakur på fem punkter, mener vi at byggsektoren kan halvere klimagassutslippene. Teknologien finnes for å gjøre det i morgen. Da sparer vi like mye som å parkere hele den fossile personbilparken. 

Det første punktet i kuren er å begrense riving. Vi heier på myndighetenes foreslåtte høringsutkast for å gjøre det lettere og mer økonomisk gunstig å bevare, og har utdypet det i vårt høringssvar.

Vi gleder oss også over at den nye regjeringen følger opp Solberg-regjeringen sin satsing på sirkulærøkonomi, og det lover godt at Ap-Senterparti-regjeringen i Hurdalserklæringen vil gå inn for å «stille krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk, samt legge opp til at byggeplasser blir fossilfrie.» I våre strakstiltak er alt dette med, og 60 eiendomsselskap har allerede forpliktet seg til å gjøre dette. 

Velkommen på laget!

Vi i Grønn Byggallianse er med andre ord i full gang med arbeidet som skal sikre at Norge faktisk klarer å leve opp til ambisjonene sine når det kommer til klimakutt som sikrer en levelig verden.

Fra ord til handling er vårt slagord. Vi ønsker alle som vil det samme, velkommen på laget!

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897