Gå videre til innhold
Vi trenger å sette mål, investere i kompetanse og omsette til handling dersom vi skal klare å nå klima- og miljømålene, skriver Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse. Foto: Andrea Nøttveit/Grønn Byggallianse
Vi trenger å sette mål, investere i kompetanse og omsette til handling dersom vi skal klare å nå klima- og miljømålene, skriver Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse. Foto: Andrea Nøttveit/Grønn Byggallianse

Blogginnlegg -

Leder: Sett mål, invester i kompetanse og omsett til handling

Nylig ble det kjent at den samlede strategiske innsatsen for klima og miljø i byggenæringen viser at svært få har satt tallfestede miljømål. Undersøkelsen er i regi av Sammen2030 og viser en trafikklysmodell basert på EUs seks miljøområder der ingen av områdene får grønt lys. Virksomheter fra hele verdikjeden har deltatt. Utgangspunktet for de som har svart er imidlertid ulikt om man er en rådgiver, en byggherre, entreprenør, arkitekt eller en produsent. Det er forskjell på å stille miljøkrav for sin egen kontordrift, sammenliknet med prosjektene som byggherrer bestiller, eller til de produkter som produseres. Uansett viser undersøkelsen at de færreste har satt tallfestede mål, og det gjelder også bestillere av et bygg- eller anleggsprosjekt.

Vi vet at mange byggherrer og eiendomsforvaltere har satt mål om å miljøsertifisere sine bygg. Det ble det ikke spurt om i undersøkelsen, og gjennom en miljøsertifisering som BREEAM, vil det indirekte bli stilt en rekke miljøkrav. Mange bestillere tenker nok at det da ikke er behov for overordnede tallfestede miljømål i virksomheten. Like fullt viser undersøkelsen at bevissthet om klima- og miljø ikke er tydelig nok inne i selskapsstrategier i vår sektor.

Jeg spør ofte forsamlinger jeg holder foredrag for, om hvor mange som tror vi når våre klima- og miljømål innen 2030. Det er knapt noen som rekker opp hånden. Men vi kan nå målene hvis vi bestemmer oss for det og legger nok kraft i innsatsen. Vi har to klare anbefalinger til ledere i næringen:

  1. Sett miljømål i virksomhetstrategien
    «You can’t manage what you don’t measure» er et kjent ordtak. Selv om mange i sin jobb ønsker å ta miljøhensyn, handler de fleste ut fra hva de blir målt på. Gjennom å sette klare miljømål for virksomheten, som daglig leder vil bli målt på, øker sannsynligheten for at miljøkrav iverksettes i organisasjonen. Ledelsen vil måtte gi en tydelig marsjordre – noe som etterspørres av mange i dag. Det er bra å sette et mål om at alle nybygg og eksisterende bygg skal miljøsertifiseres. I tillegg, ved å inkludere overordnede mål i strategien, vil miljømål påvirke strategiske valg i flere spørsmål som: riving versus rehabilitering, hvilke objekter skal selskapet investere i, hvilke prosjekter skal selskapet påta seg oppdrag for, eller prioriteringer i valg av forretningsmodeller eller produktutvikling.Overordnede mål i strategien vil også kreve systemer for datainnsamling og måling. Det vil øke etterspørselen etter digitale løsninger som igjen vil lette dette arbeidet for oss alle.

  2. Invester i kompetanse
    Utviklingen på miljøområdet går fort og det må settes av tid til kompetanseheving. Det gjelder alle, men undersøkelsen viser at det er betydelig forskjell mellom virksomheter som har over og under 100 ansatte, der spydspissene ligger langt foran den store majoriteten. Det er et behov for kompetanseheving på ledernivå om hvordan mål kan settes og mulige konsekvenser av å ikke ligge i forkant på miljøområdet, ofte omtalt som overgangsrisiko. Det betyr blant annet kunnskap om EUs taksonomi, nye rapporteringskrav til bærekraft, regulatoriske endringer og trender i markedet. Det er også behov for å øke kompetanse på hvordan målene skal oppnås, inkludert hvilke løsninger har gitt resultater, hvilke materialer har lavest utslipp og hvilke verktøy er tilgjengelig til hjelp i arbeidet. I strammere økonomiske tider som vi opplever nå, kan det være lett å kutte i kostnader til kompetanseheving, men det kan bli en kortsiktig strategi. I et lengre perspektiv vil det bli krevende å overleve om virksomheten ikke holder seg oppdatert på miljøområdet. Det er kanskje nå når markedet er roligere at ansatte har tid til å styrke sin kompetanse. Vi anbefaler dessuten at bestillere etterspør og premierer kompetanse hos tilbydere, slik at de både sikrer seg at prosjektene har nødvendig kompetanse, og at det lønner seg for rådgivere, arkitekter og entreprenører å investere i kunnskap.

Grønn Byggallianse skal støtte sine medlemmer med begge anbefalinger. Vi tilbyr kurs for ledergrupper i temaet «Bærekraft som strategi», vi har KPI-er i vår strategi innen seks miljøområder som enkeltvirksomheter kan hente inspirasjon fra. Sammen med andre eller på egen hånd tilbyr vi delingsarenaer for kompetansedeling som «Grønn anleggssektor» eller åpne forumsmøter for medlemmer. Vi gjennomfører mer enn 90 kurs som er åpen for deltakelse fra hele næringen. Vi har verktøy og veiledere tilgjengelig for alle på vår nettside og vi sprer oppdatert kunnskap i våre månedlige nyhetsbrev.

Noen av våre søsterorganiasjoner, bl.a. Green Building Council UK, har som minstekrav for å bli medlem at virksomheten har satt miljømål i sine virksomhetsstrategier. Det har ikke vi gjort, men vi oppfordrer like fullt alle ledere til å ha diskusjonen i sine ledergrupper om hvilke miljømål organisasjonen skal ha og hva konsekvensen kan bli ved å ikke sette dem.

Til slutt, J. F. Kennedy sa mye klokt, og nettopp dette er høyst relevant for miljøområdet: There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897