Gå videre til innhold
Av daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.
Av daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Blogginnlegg -

Leder: Sterke trender drar i retning grønn vekst

Grønn vekst er økonomisk vekst som ikke går på bekostning av hva naturen tåler. Mer ombruk i bygge- og eiendomssektoren er en av trendene som kan bidra til grønn vekst. Den grønne finansbølgen er en annen.

April har gitt oss flere gledelige grønne nyheter.

Én god nyhet er at Norges første fullskala ombruksprosjekt har åpnet dørene. Vi gleder oss til å flytte inn i Kristian Augusts gate 13 og gjøre bygget til en læringsarena for hele sektoren.

Bygget er del av en større trend, der vi ser at ombruk i byggeprosjekter blir mer etterspurt. Samtidig rydder regjeringen i regelverket og pionerene er i ferd med å gå opp løypa, slik at ombruk blir enklere. Et eksempel er Undervisningsbygg, som i samarbeid med Loopfront, gjør brukte produkter tilgjengelig for markedet.

Det er gode nyheter for klimaet, naturen og økonomien. Ombruk kan nemlig både gi store utslippsreduksjoner, minske overforbruket av ressurser, spare kostnader og gi nye markedsmuligheter. I vår kommer vi med en ombruksveileder for å svare på kunnskapstørsten. I mellomtiden kan du sjekke ut våre fem tips for ombruk i byggeprosjekter.

Felles kriterier for bærekraftige investeringer

En annen god nyhet er at vi i april kom et steg nærmere EUs kriterier for bærekraftige investeringer. I april fastsatte Europakommisjonen nye regler om hvordan økonomiske aktiviteter skal klassifiseres for bærekraft, den såkalte taksonomien.

Selv om mye fortsatt gjenstår, rykket vi dermed nærmere et felles rammeverk for å styre pengestrømmene i grønnere retning. En god oppsummering av EUs arbeid kan dere lese hos Energi og Klima.

Taksonomien er en sentral del av en grønn bølge som skyller over finansverden. Her hjemme har vår største bank, DNB, startet med å innføre miljøkrav for finansering av byggeprosjekter og satt seg ambisiøse mål for grønne investeringer. I dette foredraget kan du høre Olav T. Løvstad fortelle om hvordan DNB jobber for å følge opp sine bærekraftambisjoner.

Vi jobber for å klarne tåken

Også i våre naboland blir finans en sterkere driver for bærekraft. Sammen med våre søsterorganisasjoner i Norden har vi startet en ny webinarserie. Neste webinar med tema klimagasskutt finner sted 27. mai. I april gikk det første av stabelen, med finans som tema. Der fortalte våre kollegaer i de andre nordiske landene om tilsvarende grønne finansbølger også der.

Leder i AMF Fastigheter, et av Sveriges største eiendomsselskaper, pekte likevel på utfordringer mange kan kjenne seg igjen i:

—  EUs taksonomi er i bunn og grunn et stykke papir. Implementeringen ligger foran oss – and that’s the tricky one, sa Mats Hederos.

—  Vi må gjøre taksonomien til et godt verktøy for å redde planeten. Jeg er håpefull for fremtiden, sa han.

  Taksonomien er ikke særlig lett å få klarhet i, mente Hederos, som med referanse til Pink Floyd-albumet «Obscured by clouds» sa at det nå gjenstår å «klarne tåken».

  Det er vi helt enige i. Grønn Byggallianse jobber i tett samarbeid med blant andre Finans Norge, for å klarne tåken og bidra til at taksonomien blir et godt verktøy for våre medlemmer. Her kan du få en innføring i taksonomien fra Finans Norge.

  Ikke minst jobber vi med å tilpasse miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR til taksonomien, slik at banker og utviklere kan bruke BREEAM-NOR til å levere i tråd med EU-kravene.

  Disse trendene drar i samme retning

  De gode nyhetene april har bydd på, gjør meg håpefull for en fremtid preget av grønn fremfor grå vekst.

  De trendene vi nå ser er såpass omfattende at de kan bidra til grønn vekst som monner. Den grønne finansbølgen er gode nyheter for klima, natur og for bedrifter som jobber for å være konkurransedyktig i en grønnere økonomi.

  Økt ombruk og sirkulærøkonomi kan, foruten å være godt nytt for miljøet, skape nye markedsmuligheter og – ikke minst - arbeidsplasser.

  Vi vil jobbe for å forsterke slike trender sammen med våre medlemmer.

  Pressekontakt

  Katharina Th. Bramslev

  Katharina Th. Bramslev

  Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897