Gå videre til innhold
Undervisningsbygg har stort fokus på valg av miljøvennlige materialer. På Bjørnsletta skole har de valgt ulike materialtyper, der ulike funksjonskrav på ulik plass gir ulik løsning. Foto: FutureBuilt/TLauluten.
Undervisningsbygg har stort fokus på valg av miljøvennlige materialer. På Bjørnsletta skole har de valgt ulike materialtyper, der ulike funksjonskrav på ulik plass gir ulik løsning. Foto: FutureBuilt/TLauluten.

Blogginnlegg -

Skap innovasjon ved å kreve materialer med lave utslipp

Det er ikke grunnlag for å generelt hevde at tre alltid er mer miljøvennlig enn betong, eller motsatt. Derimot er det gode grunner for å alltid etterspørre lavutslippsmaterialer.

Av Katharina Th. Bramslev

Daglig leder i Grønn Byggallianse

Materialer står for en fjerdedel av utslippene fra bygg- og eiendomssektoren, ifølge en rapport fra Asplan Viak for Byggenæringens Landsforening (2019).

Valg av materialer med lave klimagassutslipp er ett av strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Her kan bevisste og ambisiøse utviklere ta valg som virkelig bidrar til bærekraftig omstilling.

Samtidig finnes det ingen fasit på hvilket materialvalg den ambisiøse bør ta. Grønn Byggallianse er opptatt av å hjelpe våre medlemmer til å ta kunnskapsbaserte valg. Å finne frem til de gode løsningene er ikke enkelt på egen hånd, og særlig ikke om man er den som går opp løypa.

Nyanserer kunnskapen om materialer

I august lanserte Østfoldforskning en forskningsrapport som viser at det ikke er grunnlag for generelt å hevde at tre er mer miljøvennlig enn betong.

Rapporten underbygger først og fremst at man må ha et helhetlig perspektiv for å finne de virkelig bærekraftige løsningene. I noen tilfeller vil utstrakt bruk av tre tilfredsstille strenge klimakrav. I andre tilfeller vil lav- og nullutslippsbetong eller kombinasjoner av tre og nullutslippsbetong kutte utslippene mest.

Rapporten gir viktig innsikt i hvordan man kan velge riktige materialer i bygningsprosjekter.

En av de viktigste konklusjonene i rapporten, er at tverrfaglige analyser er avgjørende for å finne de mest klimaeffektive materialene og løsningene for et konkret prosjekt.

Ingen god ide å favorisere en materialtype

Det er ikke faglig grunnlag for å legge føringer for valg av ett materiale i bestillinger, lovverk eller finansiering. Å heller etterspørre dokumentasjon på lave utslipp i stedet for å etterspørre spesifikke materialer vil dessuten stimulere til produktforbedringer i alle materialgrupper.

For å gjøre det riktige valget i et konkret prosjekt, er Grønn Byggallianses verktøy Grønn materialguide en god hjelper.

Bruk av materialer med lave klimagassutslipp krediteres også i BREEAM-NOR. Systemet premierer produsenter som satser offensivt på å utvikle ny teknologi og nye produkter, men angir ikke hvilken løsning som kan velges.

Tiden er moden for et tak for utslipp fra materialer

Omstillingen i bygg- og eiendomssektoren er i gang, men går for sakte. Når utslipp fra bygningsmaterialer står for vesentlige klimagassutslipp, må vi ha gode virkemidler.

Vi mener at tiden er moden for å sette et tak for klimagassutslipp fra materialer i teknisk forskrift (TEK). TEK er et viktig virkemiddel for å sette fart i omstillingen og stimulere til innovasjon.

Norske byggherrer, med Statsbygg i spissen, har etterspurt materialer med lave klimagassutslipp i en årrekke. Det har allerede ført til at norskproduserte bygningsprodukter har lave utslipp sammenlignet med utenlandske produkter.

Ved å opprettholde trykket på etterspørselssiden, vil denne utviklingen fortsette og gi norske produsenter et stort fortrinn når nå også utenlandske byggherrer forventes å ha fokus på dette. I andre land har det til nå vært mest fokus på å redusere utslipp fra fossil energi til oppvarming av bygg, men vi ser nå at dette er i ferd med å endre seg.

Vår paraplyorganisasjon World Green Building Council oppfordrer nå alle medlemsorganisasjoner til å sette fokus på utslipp fra materialer og følge norske byggherrers eksempel. Da står vi klare til å promotere hva norske produsenter faktisk har fått til. 

Emner

Tags

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Andrea Rygg Nøttveit

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48140342