Gå videre til innhold
Materialvalg har mye å si for klimagassutslipp fra bygg. Illustrasjonsfoto: Derek Torsani/Unsplash.
Materialvalg har mye å si for klimagassutslipp fra bygg. Illustrasjonsfoto: Derek Torsani/Unsplash.

Blogginnlegg -

Slik kan du enkelt redusere klimagassutslipp med 20 % i ditt prosjekt

Bygg- og eiendomssektoren kan bidra til et stort jafs i nødvendige nasjonale klimakutt. Følg denne lavkarbodietten for å redusere klimagassutslipp med 20 %, uten at det trenger å koste mer.

Bygg har små egne direkte utslipp og blir derfor ofte glemt i klimasammenheng. Bygg- og eiendomssektoren er samtidig den viktigste premissgiveren for både industri-, transport- og energisektoren:

  • 40 % av alle materialer går til bygg.
  • 19 % av all trafikk i Oslo er bygg- og anleggstrafikk.
  • 40 % av all energibruk går til drift av bygg.
  • Plassering av bygg og tilrettelegging for ulike transportformer ved byggene er avgjørende for utslipp fra landbasert transport.

Materialer er den største kilden til klimagassutslipp fra bygg

De største klimagassutslippene knyttet til et bygg, kommer ved produksjon og transport av materialer til bygget. 

En rekke pilotprosjekter de siste årene har vist at det er mulig å redusere klimagassutslipp fra materialer i nybygg med 40-45% uten store merkostnader. 

Ved en rehabilitering er besparelsene enda større for da slipper man å kjøpe inn og dermed produsere og transportere en stor andel av materialene i bygget. 

Med enkle grep kan du gjøre en forskjell

Pilotprosjektene viser også at man kan redusere utslipp fra materialbruken med 20 % gjennom enkle grep de aller fleste prosjekter kan ta. 

Innfører du krav til fossilfri byggeplass i tillegg er bidraget ditt enda mer. Hvis alle som bygger og rehabiliterer gjør dette, vil utslippene kunne reduseres med over 5 millioner tonn CO2 per år. Vi har regnet at det tilsvarer årlig utslipp fra 2,4 millioner bensinbiler. Det er 85% av hele den norske bilparken!

Lavkarbodiett for byggeprosjekter

Her er et forslag til lavkarbodietten du bør sette prosjektet ditt på. Det reduserer lett 20 % og koster heller ikke mer hvis du er tydelig og tidlig i din bestilling.

Be for eksempel om:

  • Betong lavkarbonklasse B (leveres nå som hyllevare).
  • Armering basert på 100% resirkulert stål (enkelte leverandører tilbyr dette som standard).
  • Gips med klimagassutslipp under 2 kg CO2-ekv./m2.
  • Gulvbelegg med klimagassutslipp under 5 kg CO2-ekv/m2.
  • Isolasjon med klimagassutslipp under 1 kg CO2-ekv/m2 
  • Solceller med produksjonsutslipp under 10 kg CO2-ekv/m2 (her varierer utslipp med en faktor 8 mellom ulike leverandører).

For å finne produkter som tilfredsstiller disse kravene, så bruk for eksempel ECOProduct-datbasen til Norsk Byggtjeneste.

Lær mer

Om du vil lære mer kan du se dette frokostmøtet om lavkarbo-byggematerialer.

Vi har også litt mer dyptgående veiledere om du ønsker å lære mer, som Grønn materialguide.

De mest framoverlente eiendomsaktørene brøyter vei. 

Takket være våre medlemmer og deres arbeid med å pløye, kan vi nå gi flere enklere tips og hint på hvordan mange kan bidra!

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897