Gå videre til innhold
Dette er et godt tidspunkt for nye folkevalgte å ta den grønne ledertrøya på.  Vi gir tre råd for hvordan kommuner kan kutte i klimagassutslipp og spare natur.
Dette er et godt tidspunkt for nye folkevalgte å ta den grønne ledertrøya på. Vi gir tre råd for hvordan kommuner kan kutte i klimagassutslipp og spare natur.

Blogginnlegg -

Tre bærekraftsråd til nye folkevalgte

Valget er bak oss og kommunestyrer og bystyrer over hele landet fylles snart opp med gamle og nye partier, og erfarne og uerfarne kommunepolitikere. De nye kommunestyrerepresentantene vil snart få makt over hvor, hvor mange og hvordan nye boliger, skoler, sykehjem og barnehager som skal bygges, og hvorvidt vann- og avløpsnett, veier og sykkelveier skal rustes opp eller bygges nytt.

All denne aktiviteten vil ha stor innvirkning på næringslivet og har direkte og indirekte påvirkning på Norges samlede klimagassutslipp og naturtap. Det er kun syv år til 2030, og aktiviteten i norske kommuner de neste fire årene være helt avgjørende for om Norge når klima- og naturmålene.

Dette er derfor et godt tidspunkt for nye folkevalgte å ta den grønne ledertrøya på. Vår sektor står klar til å bidra, og etterlyser både strengere krav og mer gulrøtter for å kutte i utslipp og spare natur. Under er tre konkrete råd våre som vi og medlemmer mener alle lokalpolitikere kan iverksette:

Råd nummer én. Stimuler til flere grønne bygg ved å fjerne plan- og byggesaksgebyrer for dokumentert grønne bygg og lage en ekspressordning for saksbehandling av disse. En lang saksbehandlingstid for oppføring av bygg har blitt en utfordring i de større kommunene og bidrar til at bygg og boliger blir dyrere for brukerne. Kommunen kan vedta at utbyggere som fører opp grønne bygg som kutter i klimagassutslipp, stimulerer til ombruksmarkeder og styrker naturmangfoldet, kan få raskere behandling og reduserte kostnader. Kravet til dokumentasjon kan være Svanemerket eller BREEAM-NOR-sertifisering.

Råd nummer to. Fei for egen dør og still krav om dokumentert bærekraft i oppføring eller ombygging av kommunens egne bygninger som idrettshaller, kultur-, skole-, og sykehjemsbygg. Flere kommuner bygger bygg der de kan ha bedt om miljøkvaliteter og bærekraftsløsninger, men ikke har bedt om dokumentasjon på oppnåelsen. Kommunepolitikere kan be administrasjonen dokumentere bærekraften, og ambisjonsnivået kan besluttes politisk. Både sertifiseringsordningen BREEAM-NOR og Svanen kan gi kommunestyret slik dokumentasjon.

Råd nummer tre. Vær en energismart leietaker og krev energiklasse A for nybygg og minst energiklasse C for eldre bygg når kommunen leier arealer. Energimerking er lovpålagt for større bygg, og med dagens teknologi er det ikke ambisiøst å kreve A i nybygg eller C for eldre bygg. Norge må bruke mer fornybar kraft for å klare klimamålene og energieffektive bygg vil frigjøre konfliktfri energi.

Dersom vi skal ha en sjanse til å nå klima- og naturmålene så må alle bidra, og vi må handle nå. Næringen er klar. Vi har teknologien som trengs og aktører som er villige til å gå foran. Det næringen fortsatt trenger er klare bestillinger fra det offentlige som kombinerer tydelige minstekrav til miljø med gulrøtter. Kommunen med sin innkjøpsmakt er særdeles viktig, og riktig bruk av krav og gulrøtter vil bidra til at de mest ambisiøse bedriftene strekker seg lenger og baner vei for andre som kommer etter.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897