Gå videre til innhold
I oktober 2018 ble «Fang Energityven» gjennomført på Sunnaas sykehus som en del av satsingen på energieffektivitet. Nå kan du melde på bygg til Fang Energityven 2019! Foto: Dejan Doder.
I oktober 2018 ble «Fang Energityven» gjennomført på Sunnaas sykehus som en del av satsingen på energieffektivitet. Nå kan du melde på bygg til Fang Energityven 2019! Foto: Dejan Doder.

Nyhet -

​Å fange energityver er enkelt og virkningsfullt

Etter at kveldsmørket har senket seg 9. oktober fra klokken 22 til 24, går vi manngard i yrkesbygg over hele landet. Bli med på Fang Energityven 2019!

Pumper, reklameskilt og PC-skjermer som står på. Det er noen av mange energityver som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til offentlige og private bygg er låst og de ansatte har gått hjem.

Ved å finne energityver kan du iverksette enkle, men virkningsfulle tiltak, som frembringer bevissthet og resultater.

Vi snakker her om tiltak som har ingen eller lave investeringer og som gir gode resultater – både for miljøet og for bunnlinja.

Fang Energityven involverer og engasjerer først og fremst driftspersonalet, som har den daglige omsorgen for byggene. 

Resten av driftsorganisasjonen og representanter fra brukerne kan likevel med fordel henge seg på. Dette gir økt kunnskap og motivasjon til å drifte byggene på en miljømessig og økonomisk god måte.

Meld på bygg i dag

Meld på bygg til gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no. Skriv kort om hvilke bygg som er med og når dere tenker å gjennomføre jakten.

Det står enhver fritt til å gå nattevandringen en annen kveld enn 9. oktober, såfremt det skjer i løpet av oktober.

Frist for innlevering av funn er 1. november. 

Les mer om Fang Energityven her.

Resultatene presenteres på driftskonferansen

Resultatene fra Fang Energityven legges frem på Grønn Byggallianses årlige grønne driftskonferanse.

Her kan du melde deg på driftskonferansen.

På driftskonferansen 2019 setter vi smarte og helsefremmende bygg på dagsorden. 

Vi retter også søkelyset mot hvordan systemer for miljøledelse og sertifisering svarer ut mål om helsefremmende og miljøvennlige bygg i praksis. Og ikke minst kårer vi årets grønne driftsteam!

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897