Gå videre til innhold
Hvordan kan vi lage et system for at vi skal finne frem til veiledere, tipshefter og andre hjelpemidler, som finnes for at bransjen enklere kan velge materialer med lavere klimafotavtrykk? Det diskuterte denne gjengen på Materialforum 12. februar.
Hvordan kan vi lage et system for at vi skal finne frem til veiledere, tipshefter og andre hjelpemidler, som finnes for at bransjen enklere kan velge materialer med lavere klimafotavtrykk? Det diskuterte denne gjengen på Materialforum 12. februar.

Nyhet -

Behov for hjelp til å velge miljøvennlige materialer

Tirsdag 12. februar var igjen hele verdikjeden samlet hos Grønn Byggallianse for å delta på Materialforum. Alt fra byggherrer, entreprenører, rådgivere, arkitekter og produsenter var representert på møtet der temaet var «tilgjengeliggjøring av kompetanse». 

Byggherrer, rådgivere og arkitekter synes det er vanskelig å formulere krav og velge miljøvennlige materialer i byggeprosjekter. Produsenter og leverandører synes det stilles for lite konkrete krav eller ingen krav som tvinger dem til å tenke nytt og mer bærekraftig i sin produksjon. 

Temaet denne gangen var derfor hvordan kan vi sammen kan få oversikt over informasjon, veiledere og tipshefter for å velge miljøvennlige materialer - det vil si giftfritt, sirkulært og med lave klimagassutslipp. 

Gjennom gruppearbeidene ble det synliggjort hvor mye frustrasjon som finnes i bransjen når det gjelder materialvalg - som hva er giftfritt, hvordan definere referansebygg mhp klimagassregnskap, og hva er et sirkulært bygg. 

Materialforum endte i en oversikt, der alle veilederne om miljøvennlige materialer ble satt opp i system i stegnormen. Grønn Byggallianse vil jobbe med å lage et virtuelt kart som viser hvilken veileder som kan benyttes i de ulike stegene og hvordan den kan brukes i prosjekt. Kartet vil bli publisert på byggalliansen.no.

Materialforum er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien. ENOVA var også deltaker.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897