Gå videre til innhold
Grønn Byggallianse og Arntzen de Besche lager kontraktsveileder sammen. F.v. Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse, Stian Heimdal og Knud Jacob Knudsen fra Arntzen de Besche i en tidligere sammenheng.
Grønn Byggallianse og Arntzen de Besche lager kontraktsveileder sammen. F.v. Anders Nohre-Walldén fra Grønn Byggallianse, Stian Heimdal og Knud Jacob Knudsen fra Arntzen de Besche i en tidligere sammenheng.

Nyhet -

Bidra til å sikre bedre miljøprosjekter

Vi inviterer entreprenører og utviklere til å gi innspill på veileder for BREEAM-NOR i totalentreprisekontrakter.

Grønn Byggallianse og Arntzen de Besche jobber med en veileder med forslag til hvordan man kan ta inn BREEAM-NOR i kontraktsarbeidet. Veilederen viser til bestemmelser som byggherre og entreprenør kan bruke i totalentreprisekontrakter.

Nå ønsker vi innspill på denne veilederen, og inviterer entreprenører og utviklere til digitalt informasjonsmøte om veilederen 25. mai. Målgruppen er utviklere og entreprenører og deres ansatte som har med kontrakter å gjøre.

I etterkant av møtet sender vi veilederen ut på høring til de som ønsker å gi tilbakemelding. Målet er at veilederen er klar før sommeren.

— Det er viktig at en slik veileder får bred forankring. Vårt utgangspunkt har vært å løse et behov vi har fått tilbakemelding om fra våre medlemmer, sier leder for kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse Anders Nohre-Walldén.

Godt samspill er nøkkelen til gode miljøprosjekter

Nøkkelen til å få til gode miljøprosjekter er godt samspill der partene har felles forståelse av mål og planer, og, ikke minst, gjennomføringsevne når det kommer til sertifisering.

Et godt BREEAM-prosjekt avhenger av riktig bestilling, god prosjektstyring og at BREEAM-NOR er godt implementert i alle fasene av prosjektet.

— For å lykkes med dette er gode kontrakter viktige. I dag er det ikke noe mal for hvordan man bør inkludere miljøkvaliteter som BREEAM i kontrakt. Det har vi gjort noe med, sier Nohre-Walldén.

Grønn Byggallianse har tidligere utarbeidet en veileder for å oppnå et godt BREEAM-prosjekt, Slik lykkes du bedre med ditt BREEAM-prosjekt. Veilederen gir råd om hvordan BREEAM-NOR kan implementeres på en god måte ved gjennomføringen av prosjektet, og kobler BREEAM-prosessen opp mot Bygg21s fasenorm – Neste steg.

Kontrakter som sikrer BREEAM-NOR-kvaliteter

For ytterligere å sikre at avtalte miljøkvaliteter oppnås, er det et mål for Grønn Byggallianse at både byggherrer og entreprenører i større utstrekning implementerer BREEAM-NOR i kontraktsarbeidet.

Grønn Byggallianse og Arntzen de Besche har derfor utarbeidet denne veilederen med forslag til bestemmelser som byggherre og entreprenør kan bruke i sine totalentreprisekontrakter.

Formålet med veilederen er å gi partene et utgangspunkt for å sikre at viktige krav og prosedyrer i BREEAM-NOR ivaretas. Veilederen inneholder også konkrete forslag til kontraktsbestemmelser, som partene kan velge å benytte. Partene må vurdere om bestemmelsene skal tilpasses det konkrete prosjektet før de benyttes.

For å delta kan du melde deg på her.

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold