Gå videre til innhold
CEEQUAL endrer navn til BREEAM Infrastructure

Nyhet -

CEEQUAL endrer navn til BREEAM Infrastructure

12. Oktober endret CEEQUAL offisielt navn til BREEAM Infrastructure

Endringen knytter og styrker CEEQUAL-verktøyet tettere til BRE sin merkevarestrategi. Det nye navnet bringer infrastruktur inn i BREEAM-serien av produkter og bidrar til å demonstrere BRE sin helhetlige tilnærming til bærekraft. Verktøyets tekniske innhold og metodikk forblir det samme.

I en overgangsperiode vil nøkkeldokumenter og informasjonskilder ha dobbeltittelen BREEAM Infrastructure (CEEQUAL). Dette navnet fases ut etter seks måneder.

Registrerte prosjekter som vurderes mot eldre versjoner av CEEQUAL-manualen (versjon 5 eller eldre) vil fortsatt få et sertifikat det står CEEQUAL på.

Du kan lese mer om BREEAM Infrastructure (CEEQUAL) v.6 her; CEEQUAL Version 6 - BRE Group

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897