Gå videre til innhold
Eiendomsselskapet Velfra er Grønn Byggallianses nyeste medlem. Daglig leder Alf Martin Brasøygård setter pris på faglige råd i møte med bærekraftsutfordringer.
Eiendomsselskapet Velfra er Grønn Byggallianses nyeste medlem. Daglig leder Alf Martin Brasøygård setter pris på faglige råd i møte med bærekraftsutfordringer.

Nyhet -

– Det handler om å bruke de byggene vi har og redusere fotavtrykket fra dem

Grønn Byggallianse setter stadig nye medlemsrekorder. Vi har snakket med tre ulike medlemmer om hva de vil jobbe med for å bli enda mer bærekraftige i 2022.

I 2021 har 67 nye bedrifter meldt seg inn i Grønn Byggallianse. Det betyr at vi ved slutten av 2021 teller 352 medlemmer som jobber sammen for å bidra til å gjøre byggenæringen grønnere.

Vi har tatt en prat med noen nye og noen eldre medlemmer om hva som blir viktig i året som kommer.

Velfra: – Det handler om å bruke de byggene vi har

– Jeg har absolutt tenkt å benytte meg av timene vi har til rådighet til strategisk rådgiving. Jeg har ikke spisskompetanse innenfor miljø, derfor trenger jeg å sparre med og lære av folk som har det, sier daglig leder i Velfra, Alf Martin Brasøygård.

Selskapet Omsorgsbolig Holding ble etablert i 2018 og skiftet i 2020 navn til Velfra. Eiendomsselskapet, som investerer i sosial infrastruktur, har per dags dato en portefølje på 53.000 kvadratmeter fordelt på 53 bygg. Her er blant annet barnehager, skole- og helsebygg, samt mindre omsorgsboliger. De fleste byggene befinner seg i Østlandsområdet, men også i og rundt andre store byer i Norge.

I desember 2021 ble Velfra medlem i Grønn Byggallianse, noe Brasøygård vil bruke til å heve kompetansen på miljømessig bærekraft.

– Det handler om å bruke de byggene vi har og redusere fotavtrykket fra dem og å forstå hva som i praksis må til for å oppnå klimanøytralitet så raskt som mulig. Vi trenger konkrete tips og råd basert på den type bygg vi har. Hva gjør mest nytte og hvor bør vi sette alle kluter inn for å minimere klimagassutslipp fra vår portefølje.

I året som kommer skal Velfra blant annet gjennomføre klimagassregnskap for hele virksomheten og ENØK-analyser og tiltak på sine fire største bygg.

– Det mest bærekraftige er å ikke bygge nytt, så den viktigste jobben er å gjøre de byggene vi har mer miljøvennlige.

Unn Hofstad, leder for bærekraft i Storebrand Eiendom.

Storebrand Eiendom: – Forumet for bærekraftsansvarlige har vært viktig

Storebrand Eiendom var i 2002 en av stifterne av Grønn Byggallianse, og motivasjonen for å være medlem er den samme i dag som det var den gang.

– Som en stor forvalter av eiendomsinvesteringer ønsker vi stadig å utvikle vår bærekraftsstandard, og sikre avkastningen på fremtidens pensjoner. Det er godt å ha et sterkt og bransjenært kompetansemiljø som Grønn Byggallianse i ryggen. Vi får både bistand og push. Det at stadig større deler av verdikjeden nå er medlemmer og en del av laget som vil gjøre ting riktigere, lover godt for fremtiden, sier Unn Hofstad, leder for bærekraft i Storebrand Eiendom.

Hofstad løfter fram «Eiendomssektorens veikart mot 2050» og de tilhørende strakstiltakene som en viktig motivasjon og driver.

Bedriften bruker både veiledere, kurs, medlemsforum og sertifiseringsordningene BREEAM-NOR og BREEAM In-Use aktivt.

– Forumet for bærekraftsansvarlige har vært viktig for å bygge nettverk og drøfte de tingene som den bærekraftsansvarlige ofte har stått litt alene om i sine organisasjoner. De siste to-tre årene har medlemsmassen vokst betydelig, og posisjonen til Grønn Byggallianse i norsk bygg- og eiendomsnæring er styrket. Selskaper som har vært aktive medlemmer hele veien og kanskje markert seg godt på bærekraft, får dermed nye konkurrenter, men også samarbeidspartnere.

Hofstad løfter frem reduksjon av klimagassutslipp, mer ombruk og sirkularitet, samt klimarisiko, som de viktigste områdene å jobbe med framover.

– Alt dette får også et ekstra løft med EU-taksonomien. Vi merker at den er en betydelig driver for mange typer aktører. Vi får et nytt nivå å strekke oss etter innen mange aspekter av bærekraft. Samtidig vil det gjøre at flere bidrar til de tekniske og økonomiske løsningene som bringer oss på riktig vei. Da er det bra å ha Grønn Byggallianse som både er en viktig interessepolitisk aktør og som bidrar med BREEAM-sertifisering og andre verktøy og aktiviteter som støtter opp under arbeidet med taksonomien, sirkularitet og klima.

Tom Rohde-Moe, leder for KHMS, Innkjøp og Bærekraft i Solid Entreprenør. Foto: Privat

Solid Entreprenør: – Vi ønsker å delta aktivt

Solid Entreprenør AS ble medlem i 2020 i forbindelse med at de startet opp flere prosjekter med krav om BREEAM-NOR-sertifisering.

– Vi skulle kurse folk til BREEAM AP og vi fant tidlig ut at kontingenten ble spart raskt inn når vi fikk rabatt på kursene, forklarer Tom Rohde-Moe, leder for KHMS, Innkjøp og Bærekraft i Solid Entreprenør.

I dag har entreprenøren tre registrerte BREEAM-NOR AP-er.

– Vi har jobber for en del private byggherrer som ikke har gjort klare strategiske valg innenfor bærekraft, men vi ønsker å være i forkant og være godt forberedt. Det er flere av oss som har tatt klimagassregnskapskurset og det er mye nyttig info som kommer fra Grønn Byggallianse som gjør at vi klarer å følge med i jungelen der ute, sier Rohde-Moe.

Jakter solid stempel

I desember deler bedriften for første gang ut sin egen bærekraftpris og i løpet av året som kommer vil Solid Entreprenør fastsette en helt klar bærekraftstrategi.

– Vi ønsker å delta aktivt i dette skiftet, men er litt famlende på hvordan vi skal gå frem. Vi ønsker å ha et tydelig stempel på hva «Bygget av Solid» skal innebære. Vi har gode diskusjoner om dette nå og Grønn Byggallianse har vært et fint sted å søke kunnskap, forklarer Rohde-Moe

Emner

Pressekontakt

Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897
Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Politikk og kommunikasjon 901 800 27