Gå videre til innhold
- Veikartets strakstiltak inngår som en naturlig del av den systematiske oppfølgingen av den nye miljø- og klimastrategien vår, forteller John Skogen, direktør for eiendomsavdelingen.
- Veikartets strakstiltak inngår som en naturlig del av den systematiske oppfølgingen av den nye miljø- og klimastrategien vår, forteller John Skogen, direktør for eiendomsavdelingen.

Nyhet -

Eiendomsavdelingen ved UiO slutter seg til ti strakstiltak for byggeiere

Universitetet i Oslo er først blant landets universiteter og høyskoler til å slutte seg til strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Nå lanserer vi Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet, og da passer det fint å slutte seg til strakstiltakene, sier John Skogen, direktør for eiendomsavdelingen ved UiO.

For Eiendomsavdelingen handler dette både om energibruk, materialbruk, avfallshåndtering, transport og forurensning samt en effektiv arealbruk.
– Som profesjonell eiendomsaktør er det naturlig å vektlegge miljø og bærekraft. Veikartets strakstiltak inngår slik som en naturlig del av den systematiske oppfølgingen av den nye miljø- og klimastrategien vår, forteller Skogen.

De ti strakstiltakene

De ti strakstiltakene er anbefalt i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Oppfølgingen av strakstiltakene vil inngå i arbeidet med å implementere den nye miljø- og klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet.

UiOs eiendomsvirksomhet: Fremragende grønn

Slutter seg til eiendomssektorens veikart: John Skogen, Eiendomsdirektør ved UiO

I Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for universitetets eiendommer, er det satt mål og prinsipper for UiOs eiendomsutvikling, forvaltning og drift.

Som en videreføring av masterplanen vedtok universitetsstyret nylig Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet som nå skal implementeres. Strategiens visjon er UiOs eiendomsvirksomhet: Fremragende grønn.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 har vært en viktig inspirasjonskilde i arbeidet med strategien. Med strakstiltakene og den nye miljø og klimastrategien plasserer UiO og Eiendomsavdelingen seg der vi skal være, blant de ledende, profesjonelle og grønne eiendomsaktørene, sier John Skogen.

Grønn Byggallianse om tilslutningen

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse sier: - Vi er svært glade for nå å ha med Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo blant eiendomsaktørene som har gitt sin tilslutning til Eiendomssektorens veikart mot 2050. Med sin signatur tilkjennegir de en intensjon om å arbeide systematisk med miljø og klima på tvers av sin virksomhet. Når vi setter oss ned sammen om et års tid regner vi med å se både eksempler på konkrete tiltak som er iverksatt, og en plan for den videre implementeringen av tiltakene. Vi er godt kjent med den nye miljø- og klimastrategien og har store forhåpninger til det videre arbeidet og samarbeidet, avslutter hun.

Lenker

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897