Gå videre til innhold
Vestres møbelfabrikk The Plus kan kalle seg verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Foto: Einar Aslaksen
Vestres møbelfabrikk The Plus kan kalle seg verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Foto: Einar Aslaksen

Nyhet -

En samtale om verdien av grønne bygg og arbeidsplasser

Over hele verden møter byggefirmaer, arkitekter, og eiendomsutviklere press fra investorer, banker, regulerende myndigheter, oppdragsgivere og forbrukere på å redusere klimarisiko, finne nye løsninger for å minimere klimagassutslipp. Det bygde miljøet er både en stor kilde til klimagassutslipp og energibruk, men er også en viktig del av løsningen for å redusere klima og naturbelastningen.

Nettopp for å rette oppmerksomhet om løsninger, ble Grønn Byggallianse kontaktet av BBC Storyworks, i samarbeid med World Green Building Council (WGBC), for å peke på bygg i Norge som kunne inngå i produksjonen “The Spaces That Shape Us” – en global historiefortelling om grønne bygg. BBC skulle velge ut og vise fram til sammen ni nyskapende byggeprosjekter fra hele verden, som akselererer bærekraft i det bygde miljøet. The Plus, på Magnor i Eidskog kommune med knappe tusen innbyggere, er nå én av seriens ni episoder og det eneste byggeprosjektet fra Nord-Europa

Dette var bakteppet for at Grønn Byggallianse og Vestre inviterte til samtale om verdien av grønne bygg og arbeidsplasser 21.november. Samtalen ble ledet av daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, som ellers inkluderte Bjørn Fjellstad, konsernleder i Vestre AS, Sonja Horn, administrerende direktør i Entra AS, Magnus Meland Røed, Client Advisor, Seksjon Eiendom & Entreprenør DnB Bank og Tonje Værdal Frydenlund, Director of Operations, Snøhetta arkitekter og styreleder Grønn Byggallianse.

Samtale om verdien av grønne bygg og arbeidsplasser
Katharina Th. Bramslev ledet samtalen med Bjørn Fjellstad, Vestre AS, Sonja Horn, Entra ASA, Magnus Meland Røed, DnB Bank og Tonje Værdal Frydenlund, Snøhetta.

I oktober mottok Vestre sertifikatet for den høyeste miljøklassifiseringen et bygg kan oppnå – BREEAM Outstanding. The Plus er dermed det første og antakelig det eneste fabrikkbygget i verden som oppfyller sertifikatets krevende miljøkrav og standarder for trygge, helsefremmende og gode fysiske arbeidsmiljøer.

– Vi og andre har omtalt The Plus som verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Ved å bruke BREEAM og motta sertifikatet Outstanding kan vi på ekte kalle oss nettopp det, sa Bjørn Fjellstad.

Han fortsatte med å si at BREEAM har gitt Vestre mye mer enn kun å dokumentere miljøriktige valg.

– BREEAM har ført til at vi i tillegg til energi og klimakrav, så har vi valgt de aller beste løsningene for både lys og støyforhold og giftfrie materialer, rett og slett det som skaper et godt arbeidsmiljø for våre ansatte, sa han.

Sonja Horn var opptatt av innkjøpsmakten må brukes mer strategisk fordi rett innkjøp kan akselerere farten i grønn omstilling.

– Store innkjøpere har betydelig markedsmakt. Vi ser at når vi analyserer hvor vi kan ha størst mulighet til å redusere utslipp, så er det gjennom våre innkjøp. Offentlig sektor har et særlig ansvar. I dag måles offentlig sektor på hvor stort areal de leier og hvor mye de betaler i husleie per kvadratmeter, men ikke på klimagassutslipp tilknyttet leiekontrakten. Det må endres raskt, la hun til.

Med innføring av EU-taksonomien har bankene økt sin oppmerksomhet om byggs miljøprestasjon og miljøkvalitet. Magnus Meland Røed poengterte:

– For bankene handler dokumenterte miljøkvaliteter i bygg både om å bruke finansiering som en motor for grønn omstilling, men også for å redusere risiko i utlånsporteføljen. Sertifisering av bygg og BREEAM-NOR er et godt verktøy for oss når vi skal vurdere om kundene kvalifiserer til grønne lån, sa han.

Avslutningsvis ble panelet spurt om hvordan vi kan gå fra spiss til bredde. Undersøkelser har vist at byggenæringen har en utfordring med å dra med seg alle aktører, særlig de små og mellomstore, de som det er flest av her i landet. Tonje Frydenlund fra Snøhetta avsluttet med en klar oppfordring:

– BREEAM Outstanding er imponerende, men alle behøver ikke legge lista der. Vi må ikke gjøre det så krevende at bedriftene ikke orker å gjøre noe. Strekk deg så langt du kan utover regelverkets minstekrav, og legg stein på stein deretter for å forbedre miljøprestasjon, sa hun.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897