Gå videre til innhold
De 16 veikartene svarte for seg under Næringslivets klimakonferanse 24. juni. På vegne av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, gjorde daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, opp status for Eiendomssektorens veikart mot 2050.
De 16 veikartene svarte for seg under Næringslivets klimakonferanse 24. juni. På vegne av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, gjorde daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, opp status for Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Nyhet -

Erna Solberg: Næringslivet er avgjørende for å nå 1,5-gradersmålet

På næringslivets klimakonferanse var konklusjonen klar: Omstillingen er i gang, men det går ikke fort nok.

Rundt 440 deltakere fra næringsliv og myndigheter var samlet da næringslivets klimakonferanse gikk av stabelen 24. juni.

Formålet var å gjøre opp status for det grønne skiftet.

Vi må akselerere

Ifølge FNs klimapanel må klimagassutslippene reduseres med 40-50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. Slik kan vi unngå de farligste klimaendringene.

På vegne av klima- og miljødepartementet har Climate Change & Sustainability EY Norge undersøkt hvor langt ulike næringer har kommet i utviklingen av grønn konkurransekraft. 

Budskapet i den foreløpige utredningen, som først blir lansert i sin helhet til høsten, var tydelig: Vi må sette opp farten.

De fleste, inkludert bygg- og eiendomssektoren, har kun et moderat aktivitetsnivå. Mange selskaper mangler slagkraftige klimastrategier med ambisiøse mål. Mange har også et smalt fokus på egne utslipp, istedenfor helhetlig tenking.

Ifølge utredningen ønsker næringslivet tydelige krav og forbud fra myndighetene, støtte til grønn omstilling, tydelige miljøkrav i offentlige anbud og mer kunnskap.

Veikartene svarte for seg

På vegne av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, gjorde daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, opp status for Eiendomssektorens veikart mot 2050.

- Bygg- og eiendsomssektoren er en viktig aktør for å nå målet. Ikke bare på grunn av direkte og indirekte klimagassutslipp, men også fordi sektoren har stor påvirkning på andre sektorer. Vi er viktige bestillere, og viktige for byutvikling, transport, biologisk mangfold og sirkulærøkonomi, sa Bramslev.

42 eiendomsutviklere har signert strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart. Til sammen representerer de 25 prosent av all næringseiendom i Norge, samt de største boligutviklerne.

- Vi merker en stor vilje i bransjen. Å signere strakstiltakene er en forpliktelse, som innebærer at eiendomsselskapene må gjøre endringer i hele sin portefølje. Samtidig ser vi at det er utfordrende for mange å implementere strakstiltakene i hele organisasjonen, fortalte Bramslev.

16 bransjer har laget tilsvarende veikart mot 2050, og under konferansen måtte bransjene svare for i hvilken grad veikartene fører til reell endring.

- Det skjer mye positivt i mange næringer, men tempoet i den grønne omstillingen må opp. Arbeidet med veikartene for næringslivet har bidratt til å øke kunnskapen, både om hva som er situasjonen i de ulike næringene, men også hva som er mulig fremover. Det er viktig at vi samarbeider slik at vi kan utforme rammebetingelsene som trengs for å få oss til lavutslippssamfunnet, sa statsminister Erna Solberg.

Se opptak av konferansen her.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897