Gå videre til innhold
EU-taksonomien: Nytt kriteriesett for sirkulærøkonomi stiller ambisiøse krav til ombruk og materialgjenvinning

Nyhet -

EU-taksonomien: Nytt kriteriesett for sirkulærøkonomi stiller ambisiøse krav til ombruk og materialgjenvinning

Vi heier på økonomiske tiltak som bidrar til at ombruksmarkedet skyter fart. Kravene i EU-taksonomien er et slikt tiltak.

Det er konsensus om at vi i større grad må ombruke materialer på grunn av ressursknapphet. Økte råvarepriser fremtvinger det samme. Likevel befinner vi oss i dag i en «høna og egget-situasjon», der mange byggeiere ender opp med å kaste materialer fordi det mangler markedsplasser for brukte byggevarer og feilleveranser. Samtididig ser for få aktører forretningsmuligheter i å bygge opp et ombrukstilbud fordi det mangler etterspørsel og tilgang på brukte varer.

EUs taksonomi og kruttet som ligger i dette finansielle virkemiddelet, er kanskje akkurat det vi trenger for å sette fart på ombruk av byggevarer i Norge.

Det skjer endringer i taksonomien – men hva er nytt?

EU-kommisjonen har nylig avsluttet en høringsprosess på sitt forslag til et nytt kriteriesett - sirkulærøkonomi. Etter EUs vedtak vil dette bli det tredje kriteriesettet. De to første kriteriesettene ble ferdigstilt i 2022 og har hovedvekt på klimagassreduksjoner og klimatilpasning.

Det nye kriteriesettet stiller svært ambisiøse krav til sirkulærøkonomi, som også er hensikten med kriteriesettet. Det foreslås blant annet at et nybyggprosjekt må tilrettelegge minst 90 prosent av avfallet for materialgjenvinning og ombruk for å møte kravet. Rehabiliteringsprosjekt må tilrettelegge minst 70 prosent. Det er et godt stykke unna dagens gjennomsnitt i norske bygge- og anleggsprosjekter, som er på 55 prosent ifølge siste SSB-statistikk.

Det er viktig å merke seg at tilrettelegging for energigjenvinning ikke kan medregnes i prosenten og at tallet derfor ikke kan sammenlignes med avfallssorteringsprosent. Kriteriet stiller videre strenge krav til kontroll, rengjøring og reparasjon slik at materialene kan ombrukes eller materialgjenvinnes uten annen forbehandling.

Kriteriene er strenge, men nødvendige

Grønn Byggallianse ønsker taksonomiens strenge krav om bedre tilrettelegging for ombruk og materialgjenvinning velkommen. De allerede vedtatte kriteriesettene er ikke like strenge på sirkulærøkonomiske tiltak som det nye kriteriesettet, men de setter likevel krav om at minst 70 prosent av avfallet må tilrettelegges for materialgjenvinning og ombruk ved nybygging eller rehabilitering. Det er mer overkommelig enn kravet på 90 prosent, men fortsatt et stykke unna 55 prosent.

Selv om taksonomiens kriterier for sirkulærøkonomi er krevende å nå med dagens bygge- og rivepraksis, er det høyst nødvendig. Våre søsterorganisasjoner i World Green Building Coucil støtter også opp under strengere krav til tilrettelegging for ombruk og materialgjenvinning i vår felles høringsuttalelse som vi avga til EU-kommisjonen.

De fleste i bygg- og eiendomssektoren vil trolig velge å bruke kriteriesettet med hovedvekt på klimagassreduksjoner. Det er det kriteriesettet som er best egnet for bygg gjennom hele byggets livsløp, og det er også det kriteriesettet vi har implementert i BREEAM-NOR v.6.0. Krav om 70 prosent tilrettelegging for ombruk og materialgjenvinning i dette kriteriesettet er uansett ambisiøst og det vil bidra til at mange flere prosjekter tilrettelegger for bedre sirkulærøkonomi.

EUs taksonomi er noe alle i sektoren må forholde seg til – vi hjelper medlemmer videre

Grønn Byggallianse gjennomførte nylig en medlemsundersøkelse der 90 prosent av de som svarte mener de trenger mer kunnskap om hvordan vi kan planlegge for mer ombruk og materialgjenvinning. Både i EUs regelverk og i vårt eget stilles det etter hvert strengere krav til ombruk. Vi er sikre på at økt kunnskap vil øke både interessen og praktisk handling og tilbyr nå derfor flere kurs om temaet. Besøk vår kursside og publikasjonskatalog for å finne fram til tilbud som kan dekke din virksomhets behov.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897