Gå videre til innhold
Aberdeen Standard Investments Norway, her ved daglig leder Thomas Wolff, forplikter seg til strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.
Aberdeen Standard Investments Norway, her ved daglig leder Thomas Wolff, forplikter seg til strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Nyhet -

Forplikter seg til å finne miljøvennlige løsninger

Aberdeen Standard Investments Norway signerer strakstiltakene for byggeiere. – Vi vil jobbe videre med våre eiendomsporteføljer med mål om å finne de gode miljøvennlige løsningene, sier daglig leder Thomas Wolff.

Aberdeen signerer strakstiltakene for byggeiere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) får et stadig økende fokus i Aberdeen Standard Investments og hos våre investorer. Vi har som mål å tilby attraktive investeringsløsninger som ivaretar ESG- ambisjonene. For oss er det derfor naturlig å signere de 10 strakstiltakene som ligger i Eiendomssektorens veikart mot 2050 og vi vil jobbe videre med våre eiendomsporteføljer med mål om finne de gode miljøvennlige løsningene. Vi ser frem til et godt samarbeid med Grønn Byggallianse fremover, sier Wolff.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050.

Tilslutningen innebærer at ledelsen i Aberdeen vedtar at tiltakene systematisk skal implementeres i planer og rutiner i løpet av ett år.

– Vi ser fram til samarbeidet med Aberdeen. Ved å signere strakstiltakene setter de en standard for miljøkvalitet i alle sine prosjekter, og forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø. Slik bidrar de til å flytte egen virksomhet og markedet i nødvendig retning, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

– Aberdeen er en av de store utleiere av næringseiendom. Det betyr mye for klimaet og for folk når en slik forvalter av kontoreiendom, kjøpesentre, hotell, lagerbygg og produksjonsanlegg over hele landet forplikter seg, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer, som gratulerer dem med signeringen.

Les mer om veikartet og strakstiltakene her.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897