Gå videre til innhold
På dag 1 er programmet felles for alle deltakere med festmiddag. Dag 2 blir mer praktisk rettet med parallellsesjoner for bolig og næringsbygg etter lunsj. Konferansen arrangeres på Quality Hotel Expo, Fornebu.
På dag 1 er programmet felles for alle deltakere med festmiddag. Dag 2 blir mer praktisk rettet med parallellsesjoner for bolig og næringsbygg etter lunsj. Konferansen arrangeres på Quality Hotel Expo, Fornebu.

Nyhet -

Fossilfri og energieffektiv byggsektor - Varmepumpekonferansen 2017

Om få år blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje, og samtidig må nye og eksisterende bygg bli mer energieffektive. Varmepumper vil være en sentral løsning for å oppnå dette.

Grønn Byggallianse inviterer til "Fossilfri og energieffektiv byggsektor" i samarbeid med Norsk Varmepumpeforening og Rørentreprenørene Norge. Konferansen gir deg aktuelle foredrag og en gyllen anledning til å knytte nye kontakter.

Fremtidsrettet og hverdagslig praktisk

Nær nullenergi-bygg er tema for flere innlegg på konferansen. Vi har også en rekke praktisk rettede innlegg om riktig beregning, prosjektering og installasjon av varmepumper. I sum mener vi programmet er relevant for de fleste som ønsker klimavennlige bygg med energieffektiv oppvarming og kjøling.

Nyttig for bestillere

Temaene på konferansen er skreddersydd for de som utvikler, eier eller forvalter bygninger. – Riktig utført gir varmepumpesystemer høy miljøgevinst og god lønnsomhet, poengterer daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. Samtidig finnes det eksempler på systemer som ikke fungerer som forutsatt. På konferansen presenterer Grønn Byggallianse sitt tipshefte som skal gjøre det lettere for byggherrer å oppnå optimal kost/nytte-faktor for varmepumpesystemer.

Praktisk om programmet

På dag 1 er programmet felles for alle deltakere med festmiddag. Dag 2 blir mer praktisk rettet med parallellsesjoner for bolig og næringsbygg etter lunsj. Konferansen arrangeres på Quality Hotel Expo, Fornebu.

Hele programmet finner du på varmepumpekonferansen.no

Utdrag fra programmet på dag 1:

 • Fremtidens energisystem, nye forbruksmønstre og nye teknologier
 • Betydningen av bygg og effekt i energisystemet
 • Eiendomssektorens veikart mot 2050
 • Hva påvirker valg av oppvarmingsløsninger i nesten nullenergibygg?
 • Varmepumpekonsepter i tilnærmet nullenergibygg (NZEB) - resultater fra feltmålinger

Utdrag fra programmet på dag 2:

 • Varmepumper i nye bygg - byggekrav og lønnsomhet
 • Optimale energiløsninger for nullenergibygg
 • Hva koster egentlig vannbåren varme?
 • Muligheter for energimerkeordningen for bygg
 • Nytt tipshefte - Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger
 • Nye kuldemedier på full fart inn i markedet
 • ZEN - Løsninger for framtidens bygninger og byområder
 • Økern Sentrum - et av de største og mest ambisiøse områdeutviklingsprosjektene i Norge

Lenker

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897