Gå videre til innhold
På bildet fra venstre: Jo W. Gullhaugen og Gunnar Moen, Oslo Areal,  Aslaug Mølmen, Miljødirektoratet og Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse.
På bildet fra venstre: Jo W. Gullhaugen og Gunnar Moen, Oslo Areal, Aslaug Mølmen, Miljødirektoratet og Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse.

Nyhet -

Fra ord til handling – Oslo Areal engasjerer fagfeller for å konkretisere strakstiltak

Eiendomsbransjen får stadig mer fokus på bærekraft og det er mange som bidrar til å gå fra ord til handling. En av dem er Oslo Areal. De er medlem av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det forplikter og gir næring til handling. «Gjennom signeringen av Eiendomskartet mot 2050 har vi fått et konkret verktøy med strakstiltak vi kan begynne å jobbe med, sier Gunnar Moen som er teknisk direktør i Oslo Areal.

Oslo Areal inviterte onsdag 27. februar til gratis fagtreff. Arrangementet var fulltegnet med 55 påmeldte fra hele næringen. Et av områdene Oslo Areal fokuserer på gjennom blant annet dette fagmøteinitiativet, er strakstiltakene knyttet til å etterspørre og prioritere bygningsprodukter uten miljøgifter og med lave klimagassutslipp. Erfaringen er at dette er en utfordring i praksis i mange prosjekter.

«Grønn Byggallianse er veldig glade for denne type aktiviteter» sier Katharina Bramslev, daglig leder og foredragsholder på fagtreffet. Det er 38 byggherrer som i dag har signert strakstiltakene i Eiendomskartet mot 2050, så langt. Interessen er økende, mange vil jobbe smartere og mot mer bærekraftig utvikling. Det kan for mange være vanskelig. Hvor skal man starte, hva skal man gjøre og hvordan kommer man i gang. «Veikartet er nettopp dette – et veikart i hva bygge- og eiendomssektoren kan og må gjøre for å bidra til et klimanøytralt Norge i 2050, 40 % reduksjon av utslipp i 2030, lukkede materialkretsløp i 2050 og nullutslipp av miljøgifter i 2050», sier Bramslev. For å få til disse endringene kreves mer fokus på tverrfaglig samhandling og komplekse problemløsninger. «Å strekke ut en hånd til fagfeller slik Oslo Areal her gjør, er eksemplarisk», fortsetter Bramslev.

Vi ser nytten av slike møteplasser. Å dele kunnskap og virkelighetsoppfattelse og se mulighetene i endringene vi står overfor, ser vi på som en positiv effekt av å ha konkrete mål mot et mer bærekraftig samfunn, avslutter Gunnar Moen. Vi oppfordrer flere til å ta slike initiativ – da blir flere bedre og det er vår jobb å bidra til dette, avslutter Bramslev.

Les mer om strakstiltakene her

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897