Gå videre til innhold
Fullt hus på workshop om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Nyhet -

Fullt hus på workshop om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser


13. mars ble det avholdt workshop om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser som Oslo kommune og Utviklings- og kompetanseetaten tok initiativ til på Næringslivets hus. Grønn Byggallianse og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) var medarrangører

Naboene Bærum kommune, Asker kommune og Lillestrøm kommune stilte også opp. Det er to år til 2025 og fra da skal all bygg-og anleggsaktivitet for Oslo kommune foregå utslippsfritt. Da er det viktig å lytte til entreprenører, byggherrer, maskinleverandører, transportbedrifter, nettbransjen, rådgiversektoren for å nevne noen av de som var der.

Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten skal lage en oppsummering fra hele diskusjonen, men her er 7 beskjeder som Grønn Byggallianse tok med seg fra den kunnskapsrike og engasjerende forsamlingen:

1. Utslippsfritt er fullt mulig både på bygge- og anleggsplass i Oslo i dag, men krever god planlegging. Utslippsfritt mindre utstyr og maskiner er tilgjengelig og stort sett uproblematisk, men utslippsfrie store maskiner og kjøretøy kan ligge noe frem i tid.

2. Fortsatt behov for at kommuner er villig til å ta risikoavlastning i form av tilskudd, ekstra støtte, og belønne utslippsfritt i offentlige anbud.

3. Kommuner og andre byggherrer (statlige og private) må samarbeide om å stille samme type krav for å skape et regionalt marked for entreprenørene.

4. Tilskuddsordninger er i overraskende grad lite kjent blant entreprenører. Det er et behov for at de som forvalter dem øker sin innsats for å informere om muligheter. Enova bør øke tilskuddsandelen til utslippsfrie maskiner, særlig for de tyngre maskinene.

5. Utslippsfrie maskiner gjøres tilgjengelig i stadig nye segmenter, nå kommer det også elektriske asfaltleggere. Byggherrer må planlegge i bedre tid fordi det tar tid å få maskinene til landet og klare for oppdrag.

6. Energitilgang er en nøkkel. Byggherrer, entreprenør og nettselskaper må gå i tidlig dialog for å sikre tilgang og effekt.

7. Byggherre og entreprenør må tidlig avklare hvordan dekke kostnad på energi, eventuelt anleggsbidrag og tilgjengeliggjøring av effekt.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Spesialrådgiver, Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897