Gå videre til innhold
Viel Sørensen, Sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse.
Viel Sørensen, Sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse.

Nyhet -

Grønn Byggallianse inviterte til lanseringsfest for ny BREEAM-NOR- manual

Grønn Byggallianse inviterte til lanseringsfest for ny BREEAM-manual, BREEAM-NOR v.6.0. Viel Sørensen er sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse og komprimerte den 404 sider lange manualen med 45 emner fordelt på 9 bærekraftsområder til en 10 minutters gjennomgang.  Hun snakket om hva som er nytt i versjon 6.0 og hvordan nivået for å oppnå BREEAM-NOR sertifikat er hevet.

Oppnådd sertifisering vil kutte klimagassutslipp og forbedre naturmangfold

- BREEAM har alltid hatt krav til kutt i klimagassutslipp med, men i den nye BREEAM-NOR-manualen gjennomsyrer krav om klimakutt på en mye tydeligere måte. Det er for eksempel innført krav om klimagassregnskap fra tidligfase for materialvalg, og utbygger får også god belønning for å redusere klimagassutslipp fra byggematerialer, sa Sørensen.

BREEAM-NOR har alltid belønnet en klimavennlig energikilde, men nå får man også uttelling hvis bygget har et klimagassregnskap for energibruk. Hele transportkapitlet handler om lavt klimagassutslipp og i tillegg er det mulig å plukke poeng for klimagassregnskap.

- Nytt i ledelseskapitlet er at utbygger får uttelling for å redusere klimagassutslipp på byggeplass. I tillegg samles trådene ved at man setter opp et totalt klimagassregnskap for alle klimagassutslipp bygget har. Dette er også et minstekrav for å oppfylle EUs taksonomi for bærekraftig finans, sa Sørensen.

Helt siden starten har BREEAM-NOR hatt kriterier for økologi og naturmangfold. Det nye er at det håndteres på en mer systematisk måte.

- Med ny manual tar vi vare på hverdagsnatur, ikke bare det som er omtalt som verdifull natur. Manualen gir utbygger belønning gjennom et tiltakshierarki i tråd med FNs og EUs metodikk på området. I ny manual kan utbygger sanke poeng for å iverksette 6 tiltak som spenner fra å unngå tap til forbedring av naturmangfold. Klarer prosjektet netto forbedring får utbygger ekstra belønning, sa Sørensen.

Manualen hjelper verdikjeden i bygg- og eiendom til å dokumentere bærekraftige aktiviteter

I ny manual er EUs taksonomi for bærekraftig finans innlemmet. Formålet med EUs taksonomi er å gi investorer et bedre grunnlag for strategiske investeringsvalg og skape åpenhet i markedet for bærekraftige investeringer. Kort sagt; for eiendomssektoren skal taksonomien skille grønne bygg fra grå bygg. Taksonomien består av detaljerte tekniske krav nedfelt i flere vedlegg til EUs 6 miljømål.

- I manualen er det kravene fra vedlegg 1 til miljømål 1, krav om vesentlig reduksjon av klimaendringer, som er integrert, samt kravene til å unngå skade for de fem andre miljømålene til EU. Den nye BREEAM-NOR-manualen kan nå brukes for å vise samsvar med taksonomien, uavhengig av sertifiseringsnivå. Banker og andre som er pålagt rapportering på taksonomien kan være sikre på at et bygg  som er BREEAM-NOR sertifisert som Excellent eller Outstanding har full kompatibilitet med EUs taksonomikrav, avslutter Sørensen.

Her kan du se opptak av lanseringen.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897