Gå videre til innhold
Kvalitetsrosen – verktøyet for å prioritere bærekraft i tidlig fase

Nyhet -

Kvalitetsrosen – verktøyet for å prioritere bærekraft i tidlig fase

Hensyn til bærekraft har blitt et viktig premiss i byggeprosjekter. Strengere myndighetskrav, krav fra banker og investorer, økt etterspørsel fra miljøbevisste leietakere og mål i egne virksomhetsstrategier om å redusere miljøavtrykket må svares ut. Forsterket innsats for å oppnå økt bærekraft resulterer også i at mange lurer på hvor man skal starte og hvordan prioritere.

Grønn Byggallianse har derfor fått utviklet det digitale verktøyet Kvalitetsrosen. Det hjelper alle involverte i prosjektet med å prioritere og konkretisere bærekraftige kvaliteter for både bygg og områder. Et vellykket prosjekt med styrket bærekraft starter alltid med en kvalitetsdiskusjon. Kvalitetsrosen er et prosessverktøy som kan brukes i dialogen mellom utbygger og bruker, eller mellom utbygger og planmyndighet. Utfallet av å bruke Kvalitetsrosen kan brukes til å lage et kvalitetsprogram, og det kan brukes som grunnlag for en preanalyse i BREEAM-NOR, hvis prosjektet skal sertifiseres.

Verktøyet baserer seg på Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, som Grønn Byggallianse ledet arbeidet med å utvikle. LINK arkitektur og Meetr har bistått Grønn Byggallianse med å videreutvikle kvalitetsprinsippene til et praktisk digitalt verktøy. Det er gratis for alle å bruke.

LINK arkitektur jobber ofte sammen med utbyggere i tidligfase.

– For oss er det et mål å finne best mulig balanse mellom høye miljøambisjoner, verdiskaping og sosial bærekraft i prosjektene, sier Arne Førland-Larsen, leder av Team bærekraft i LINK arkitektur.

Helhetlig bærekraftstenking er også et sentralt prinsipp for Bygg 21 sine kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder.

– For å få en effektiv og operativ kvalitetsdiskusjon som involverer alle, bruker vi Kvalitetsrosen sammen med et egenutviklet digitalt verktøy som heter LINK Kompass. Verktøyene supplerer hverandre godt. Kvalitetsrosen brukes i en workshop tidlig i prosjektet for å avkode kundens og interessenters visjoner og mål. Kvalitetsrosen hjelper kunden og prosjektteamet med screening, detaljering og operasjonalisering av visjonen, og til å gjøre visjonen om til konkrete mål og tiltak. LINK Kompass brukes som verktøy videre i denne prosessen, forteller Førland-Larsen.

– Samlet gir de to verktøyene en effektiv designprosess, der prioriterte bærekraftskvaliteter for prosjektet er entydig og omforent i tidlig fase. Det gir et effektivt grunnlag for hva som er «need- og nice-to-have» gjennom prosjektering og bygging for at prosjektets visjoner og mål skal nås. Omforente prioriteringer er nødvendige for at prosjektet kan levere mest mulig bærekraft effektivt, ut fra gitt kontekst og de ressursene som er tilgjengelige for prosjektet, avslutter Førland-Larsen.

Les mer om Kvalitetsrosen her, test det ut og gi oss gjerne tilbakemeldinger på videreutvikling av verktøyet.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897