Gå videre til innhold
Mellom skolebygg og T-bane er det bygd et nytt sykkel- og gangfelt. Det er ingen parkeringsplasser på skolens område. (Alle bilder Finn Ståle Felberg/Undervisningsbygg.)
Mellom skolebygg og T-bane er det bygd et nytt sykkel- og gangfelt. Det er ingen parkeringsplasser på skolens område. (Alle bilder Finn Ståle Felberg/Undervisningsbygg.)

Nyhet -

​Månedens bygg august 2017: Undervisningsbygg - Brynseng skole

Bruker minimalt med energi og produserer sin egen strøm


Brynseng skole er et nybygg i Oslo i overgangen mellom Brynseng og Alnadalen, rett ved Brynseng T-banestasjon. Tomten har tidligere blitt brukt til industri. Bygningen har passivhus-standard, og opp mot 90 prosent av oppvarming- og varmtvannsbehovet dekkes av varmepumpe med brønnpark. Et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1046 m² skal produsere 105.000 kWh per år.

– Vi har allerede bygget 20 passivhusbygg i Osloskolen. Vi vet at det kommer krav om Nær nullenergibygg snart, derfor trengte vi et pilotbygg som viser neste skritt, et bygg som produserer energi. Vi vil finne ut hvordan dette kan løses for Osloskolen, sier miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg til TU.no.


Fasademonterte solceller

Sørsiden som er vendt vekk fra forbipasserende på T-banen, er dekket av solceller, Der er ingen bygg eller trær foran og det gir en jevn el-produksjon gjennom året. Sammenlignet med solceller på taket som produserer mest el den delen av året da solen står høyt - og skolen står mer eller mindre tom - er fasademonterte solceller mer hensiktsmessig. Deler av takflaten er istedenfor utnyttet til ballbinge.

Mest mulig bilfri transport

Skolen ligger i et område som forventes gjennomgå en ombygging fra småindustri til boligområde. Det legges opp til mest mulig miljøvennlig transport, og skolen har kun 2 parkeringsplasser for el-bil og 2 handikapp-plasser. Det er derimot et godt kollektivtilbud, og sykkel- og gangfeltet forbi skolen er oppgradert. På skolens område er det plass til å parkere over 240 sykler, med en egen mekkestasjon for enkle sykkelreparasjoner, samt garderober med dusj.

Oppvarming

Et varmepumpesystem med 20 energibrønner boret 250 m ned i marken, bidrar til 90% av oppvarmingsbehovet. Energibrønnene kan også ta unna overskytende varme ved frikjøling om sommeren.

"Intelligent" glassfasade

Flerbrukshallen har en gjennomskinnelig glassfasade. I fasadematerialet ligger små tynne rør som er vinklet slik at lys og varme fra lav vintersol slippes igjennom, mens varme fra høy sommersol reflekteres tilbake. Dette skal bidra til at behovet for kunstig belysning blir redusert, og at det dermed benyttes mindre energi.


Fakta

  • Skole fra 1. til 7. trinn, 840 elever og 110 ansatte
  • Utbygger Undervisningsbygg Oslo KF
  • Arkitekt HRTB Arkitekter AS MNAL
  • Beregnet levert energi: 39 kWh/m2/år (NS3031)
  • 62 kWh/m2/år passivhusstandard
  • Energikilder: Varmepumpe vann-vann (grunnlast), elektrokjel for vannbåren varme (spisslast). Solceller –elektrisitet (integrert solcellefasade på 1046 m2 mot sør)
  • Prosjektet har fått støtte fra Enova med 4,5 millioner kroner, og skolen er et av forbildeprosjektene i FutureBuilt

Lenker

Klikk her for å se tidligere Månedens bygg

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897