Gå videre til innhold
Fantoftparken i Bergen. Foto: LINK arkitektur
Fantoftparken i Bergen. Foto: LINK arkitektur

Nyhet -

Månedens prosjekt juni: Fantoftparken

Like utenfor Bergen sentrum ligger kontorbygget Fantoftparken. Fantoftparken er et nullutslippsbygg med egenprodusert energi og utstrakt bruk av massivtre. I juni mottok prosjektet BREEAM-NOR Outstanding-sertifikat, som er miljøsertifiseringens høyeste nivå.

– Arbeidet med bærekraft har gitt Nordr et mer attraktivt bygg – både for leietakerne som er opptatt av at lokalene er miljøvennlige og ikke minst for eiendomsbesitterne som i lang tid har satt krav til bærekraft i sine eiendomsporteføljer. Bygget var fullt utleid ved ferdigstillelse, forteller prosjektleder Kristoffer Evjen i Nordr Eiendom.

Prosjektet er utviklet i samarbeid mellom V.I.T Eiendom (50% Nordr Eiendom og 25% Instanes Eiendom AS, 25% Thunes Holding AS) og Veidekke Entreprenør.

Fantoftparken svarer godt ut Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder. Eiendommen er bygget med helhetlige miljøkonsepter for trivsel, helse og energibruk og er spekket med smarte funksjoner som gir godt inneklima og økonomiske fordeler.

Utstrakt bruk av egenprodusert energi

Fantoftparken er et nullenergibygg og henter blant annet energi fra 536 solcelleplater på taket, som genererer 115.000 kWh per år. En egen batteribank i kjelleren sørger for maksimal utnyttelse av egenprodusert energi, ved at den fylles opp og brukes ved effekttopper. Ti geoenergibrønner med varmepumpe fungerer som naturlig kjølemedium og brønnene kan benyttes til frikjøling om sommeren. Fantoftparken bruker også regnvann til kjøling. I tillegg er bygget tilkoblet fjernvarme. Disse grepene, sammen med byggets passivhusstandard medfører lavere energikostnader for leietakerne.

Illustrasjon: Veidekke Eiendom

– Vi har utformet bygget for å oppnå lave vedlikeholdskostnader. Det beste eksempelet er kanskje valg av solskjermingsløsning. I stedet for å bruke utvendig skjerming med vedlikeholdsbehov, valgte vi å benytte såkalt “microshade” sammen med fastmonterte lameller. Microshade er et passivt, vedlikeholdsfritt solskjermingssystem som er bygget inn i selve vinduet og som reduserer energien fra sollyset med opptil 90%. Dette, sammen med byggets fastmonterte fasadelameller, erstatter utvendig solskjerming og reduserer vedlikeholdskostnadene for bygget med omtrent 150.000 kroner per år , forteller Evjen.

Prosjektet fikk 2,7 millioner kroner i ENOVA-støtte for nyskapende energieffektive løsninger og teknologi som støtter fremtidig maskinlæring av tekniske anlegg og systemer. Det er installert individuell brukerkontroll for luft, lys og varme som betyr at brukerne av bygget skanner en QR-kode på det enkelte rom som gir dem tilgang til individuell styring av lys, luft og varme i den sonen de befinner seg i.

- Arbeidet med energieffektivitet viste seg med tiden også å være riktig og viktig gitt økningen i strømprisene, fortsetter Evjen.

Foto: LINK arkitektur

Fleksible løsninger for ulik bruk

Fleksibilitet er et viktig begrep for å skape et bærekraftig bygg. Med det menes det at bygget kan brukes i generasjoner uten større ombygginger. I Fantoftparken er arealutnyttelsen godt planlagt og fungerer for et bredt spekter av leietakere. Skillevegger kan fjernes eller settes opp for å tilpasse lokalene etter leietakernes behov. Akustisk regulering er løst i nedhengte flåter, slik at også dette kan endres.

Foto: LINK arkitektur

Grønne valg kan være vakre valg

Veidekke og Nordr har brukt prosjektet til å sette sine høyeste miljøambisjoner ut i praksis.

– Avfallsminimering og lavt CO2-avtrykk har vært viktig fra prosjektets oppstart. Vi har brukt så mye pre-fabrikkerte materialer som mulig for å redusere kapp og avfall på byggeplassen. Ved valg av materialer har vi også brukt CO2-avtrykket som et evalueringskriterium ved valg av leverandører, sier Evjen.

Mange av virkemidlene er integrerte og usynlige, men valg av konstruksjonsmetoder og materialer preger bygget både innvendig og utvendig.

- Grønne valg kan også være vakre valg, noe vi har ønsket å formidle gjennom utformingen av Fantoftparken. En bærekraftig utførelse og et godt inneklima legger også grunnlaget for en god arbeidsplass, som innbyr til innovasjon og kreativitet, sier ansvarlig arkitekt Erlend Rudjord i LINK Arkitektur.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897