Gå videre til innhold
Den nye Kommunegården i Sandvika skal være en møteplass for Bærums innbyggere, frivilligheten, næringsliv, organisasjoner og kommunens tjenester. Foto: Insenti AS
Den nye Kommunegården i Sandvika skal være en møteplass for Bærums innbyggere, frivilligheten, næringsliv, organisasjoner og kommunens tjenester. Foto: Insenti AS

Nyhet -

Månedens prosjekt: Kommunegården i Sandvika

Kommunegården i Sandvika er nylig rehabilitert og den 37.000 kvm store bygningen har oppnådd høyeste klassifiseringsnivå i sertifiseringsordningen BREEAM-NOR; BREEAM-NOR Outstanding. Det er det første rehabiliteringsprosjektet i Norge som oppnår dette nivået med bruk av 2016-manualen.

Energieffektive løsninger

490 solcellepaneler på taket skal gi en forventet årlig produksjon på 118.000 kWh, nok til å forsyne 46 elbiler for ett års kjøring. Et heissystem som gir strøm tilbake til nettet er også blant de energireduserende tiltakene i bygget. Full oppgradering av byggets klimaskall gjør at bygget holder godt på varmen. Også belysningen er gjennomtenkt, med bevegelsessensorer og tidsregulering. Ventilasjonsaggregatene i bygget er tilpasset areal og soner, med behovsstyring som reguleres avhengig av rommenes klimaforhold. Aggregatene har varmegjennvinnere med høy temperaturvirkningsgrad, noe som gir store fordeler:

– Denne reguleringen vil optimalisere behov for energi til oppvarming og kjøling av ventilasjonsluft samt elektrisk energi til viftedrift, forteller Beate Aasen, prosjektleder i Insenti.

Selv om Kommunegården skulle gjennomgå en totalrehabilitering, har Bærum kommune lagt innsats i å beholde alle opprinnelige dekker og bærekonstruksjoner av betong.. Foto: Insenti AS

Unngår klimagassutslipp ved rehabilitering framfor å bygge nytt

Hvert år rives det over 20.000 bygg i Norge. Gjennom Grønn Byggallianse sin strategi har medlemmene sluttet seg til et mål om at vi skal arbeide for en halvering av antall bygg som rives i 2030. Grønn Byggallianse oppfordrer derfor byggherrer om å gjennomføre en grundig miljøkonsekvensvurdering av alternativene vedlikehold og reparasjon/rehabilitering, før de tar en beslutning om eventuell riving. Selv om Kommunegården skulle gjennomgå en totalrehabilitering, har Bærum kommune lagt innsats i å beholde alle opprinnelige dekker og bærekonstruksjoner av betong. Dette har resultert i betydelig reduksjon i klimagassutslipp fra materialer, sammenliknet med om dette ble revet og erstattet med nytt.

Ved å beholde de eksisterende betongkonstruksjonene støtet prosjektet riktignok på noen utfordringer, eksempelvis har bygget lavere etasjehøyder enn hva et nybygg ville hatt. Prosjektet har likevel funnet plass til nødvendige tekniske installasjoner uten at redusert takhøyde oppleves som et problem:

– Det er blant annet benyttet vanntåkeanlegg som automatisk slokkeanlegg med mindre rørdimensjoner enn hva et vanlig sprinkleranlegg krever. Begrenset etasjehøyde har også medført et mer oppdelt kanalanlegg ut i etasjene med mindre dimensjoner enn hva som er normal løsning, sier Aasen.

Det er prosjektert for en fleksibilitet i planløsningene som gir bedre muligheter for fremtidige endringer. Foto: Insenti AS


Gjennom sin tilnærming har Bærum Kommunale Pensjonskasse og de involverte brukt BREEAM-NOR slik det er ment; som et prosjekteringsverktøy som skal gi økte bærekraftsresultater, eksempelvis ved å ombruke materialer heller enn å benytte nye.

Helhetlig tilnærming

Det ambisiøse miljøprosjektet fortsetter den sirkulære tankegangen også etter ferdigstilt bygg. Hele 80 prosent av møblene i Kommunegården er gjenbruksmøbler. De brukte møblene tilfredsstiller dagens krav til kvalitet, design og funksjonalitet og viser at det er fullt mulig å tilby brukerne ombruk uten at det går på bekostning av verken klima og miljø, estetikk eller helse.

Gjennomtenkt prosjektering og bygget for fremtidig endring

Bærum kommune tok tidlig et valg om at bygget skulle oppnå høyeste BREEAM-NOR-sertifisering (Outstanding) og energiklasse A. Dermed var grunnlaget lagt for en tydelig bærekrafts- og klimaambisjon i avtalen mellom leietaker og byggherre, og fra byggherre til prosjekt.

Godt og omfattende arbeid i prosjekteringsfasen har resultert i et bygg som er rustet for fremtidens ønskede og uønskede endringer, enten det dreier seg om konsekvenser av klimaendringer eller nye brukere av bygget vil det ikke medføre massive utskiftinger.

– Det er prosjektert for en fleksibilitet i planløsningene som gir bedre muligheter for fremtidige endringer. Det er lagt ned mer arbeid i prosjekteringsfasen for å redusere unødvendig ekstraarbeid i forbindelse med eventuelle endringer i fremtiden. Vi har også vektlagt kvalitet i materialer for god holdbarhet og enklere vedlikehold, forteller Aasen.

Eksisterende kvaliteter og den grunnleggende essensen i bygget er videreført. Foto: Insenti AS


Prosjektet svarer ut de aller fleste av Bygg21s kvalitetsprinsipper på en svært god måte. Prosjektlederen fremhever både ønsket om å skape gode oppholdsrom og sikre gode lysforhold:

– Eksisterende kvaliteter og den grunnleggende essensen i bygget er videreført, og samtidig har vi klart en videreføring av «den hvite byen», bygget sett i forhold til Rådhuset, innbyggertorget og koblingen mellom torg og Sandvikselva. Kvaliteten på bygget er forbedret, både i eksteriøret og i interiøret med bedre dagslys og tilrettelegging for sosiale soner der tilfeldige og avtalte møter kan gjennomføres, til stor glede for både de ansatte og brukere av bygget, avslutter Aasen.

Kommunegården åpnet offisielt dørene 23. mars 2023. På åpningen mottok også prosjektet sitt ferdigsertifikat BREEAM-NOR-Outstanding.

Fakta:

  • Kontorbygg, rehabilitert
  • Sertifisert BREEAM-NOR-Outstanding, etter 2016-manualen
  • 37 200 kvm.
  • 4 etasjer, samt kjeller
  • Opprinnelig byggeår: 1990
  • Tiltakshaver: Bærum Kommunale Pensjonskasse
  • Arkitekt: Pilot Arkitekter AS
  • Totalentreprenør: Strøm Gundersen AS
  • Prosjektledelse: Insenti AS

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897