Gå videre til innhold
F.v: Torgeir Sørensen (HMS og miljøleder på prosjektet), Jorunn Haltbakk (leder for bærekraft i NCC), Ian Nicholson (CEEQUAL & BREEAM Infrastructure Director) og Inge Ytterhus (anleggsleder).
F.v: Torgeir Sørensen (HMS og miljøleder på prosjektet), Jorunn Haltbakk (leder for bærekraft i NCC), Ian Nicholson (CEEQUAL & BREEAM Infrastructure Director) og Inge Ytterhus (anleggsleder).

Nyhet -

Mottok CEEQUAL-sertifikat på høyeste nivå for Mosjøen havn

NCC har ryddet opp forurenset sjøbunn og oppgradert Alcoas kaianlegg i Mosjøen havn. Prosjektet ble sertifisert på høyeste nivå i den internasjonalt anerkjente klassifiseringsstandarden for infrastrukturprosjekter, CEEQUAL, og tirsdag mottok NCC sertifikatet.

– NCC ønsket å teste ut CEEQUAL på et prosjekt, og hadde sett etter egnet prosjekt en stund da vi ble tildelt prosjektet opprydding av forurensede sedimenter i Alcoa Mosjøen Havn. Prosjektet egnet seg godt for en CEEQUAL-sertifisering, og da CEEQUAL ikke var inkludert i planlegging og prosjektering gikk NCC for en Construction Award, forteller Jorunn Haltbakk, leder for bærekraft og miljø i NCC Norge.

Tidligere industrivirksomhet gjorde sjøbunnen i Mosjøen forurenset. På oppdrag for eieren av smelteverket og tilhørende havn, Alcoa, har NCC og datterselskapet Sjøentreprenøren gjennomført en omfattende miljømudring og tildekking av sjøbunnen som grenser til smelteverket.

I tillegg har Alcoas eksisterende kaianlegg på 280 meter blitt oppgradert og forsterket med ny spunt, en 215 meter ny kaifront etablert og hele kaianlegget koblet sammen med eksisterende kommunal kai.

Høsten 2019 ble anleggsprosjektet sertifisert på nivå «Excellent» i CEEQUAL, og denne uken fikk NCC overrakt sertifikatet fra BRE ved Ian Nicholson, direktør for CEEQUAL & BREEAM Infrastructure.

CEEQUAL løfter bærekraftperspektivet

– CEEQUAL-sertifisering løfter bærekraftperspektivet i anleggsprosjektene. Norge har et mål om 50 prosent reduksjon i utslippene innen 2030 og anleggssektoren spiller en stor rolle og er en viktig bidragsyter for at Norge skal nå dette målet samt flere av FNs bærekraftmål. Derfor engasjerer vi i NCC oss i arbeidet og ser at CEEQUAL-sertifisering av anleggsprosjektene er riktig vei å gå, sier Haltbakk.

– Nå jobber vi med CEEQUAL på et pågående prosjekt for Bybanen i Bergen, nemlig D14 Mindemyren. Det er en veldig spennende og artig prosess, forteller Haltbakk.

Anleggenes svar på BREEAM

CEEQUAL er anleggenes svar på BREEAM. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

I likhet med BREEAM er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen. Grønn Byggallianse sin rolle er å informere om CEEQUAL og bistå BRE med å arrangere kurs. Selve sertifiseringsordningen er internasjonal og gjennomføres av BRE.

Kaianlegget i Mosjøen havn. Kilde: NCC.

Fakta om prosjektet:

I forbindelse med kaianlegget ble det bygget seks cellespunter – eller sylindere av stål - disse ble spuntet ned i sjøbunnen. Cellene ble fylt med mudrede sedimenter, før det hele ble forseglet med asfalt/betong. Cellespuntene, som er anlagt i nordre ende av kaianlegget, fungerer som fundament for deler av kaianlegget.

Det ble også fylt mudrede masser bak de nyetablerte spuntene, og videre ble hele området stabilisert og tildekket.

Miljømudringen og tildekkingen av sjøbunnen ble utført av NCCs datterselskap Sjøentreprenøren.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897