Gå videre til innhold
F.v: Daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik, komitelederen for den nye NS-standarden for klimagassregnskap, Eivind Selvig, Tor-Atle Gjerde i Caverion, daglig leder i EPD-Norge, Håkon Hauan og avdelingsdirektør i Statsbygg, Morten Dybesland.
F.v: Daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik, komitelederen for den nye NS-standarden for klimagassregnskap, Eivind Selvig, Tor-Atle Gjerde i Caverion, daglig leder i EPD-Norge, Håkon Hauan og avdelingsdirektør i Statsbygg, Morten Dybesland.

Nyhet -

Nå kommer krav til miljødeklarasjon for tekniske installasjoner

NGBC, EPD-Norge og BNL arrangerte i forrige uke frokostmøte om EPD og tekniske installasjoner. Daglig leder i EPD-Norge, Håkon Hauan sier at en miljødeklarasjon i dag er en faktor som gir tydelig konkurransefortrinn ved leveranse av byggematerialer. Det er forventet at det framover også vil gjelde tekniske installasjoner.

Men hva er en EPD? For leverandører av byggematerialer begynner EPD å bli et kjent begrep. For leverandører av tekniske installasjoner er det ikke like klart. EPD er forkortelse for Environmental Product Declaration, eller miljødeklarasjon på norsk. En EPD er en fremstilling av miljøregnskapet over produktets livsløp, og metoden er basert på internasjonale standarder som skal sikre sammenlignbarhet mellom tilsvarende produkter. En EPD dekker gjerne en produktgruppe, og det er også vanlig å lage prosjektspesifikke EPD’er, forteller Hauan. Kostnaden er vesentlig høyere første gang man lager en EPD siden det er tidkrevende å innhente data og lære seg metoden osv. Kostnaden andre gang er langt lavere, bekrefter han. Og legger til at en EPD har en varighet på 5 år.

Statsbygg krever dokumentasjon på alt-Vi må ha dokumentasjon. Det er en forutsetning for å komme noen vei, sier avdelingsdirektør Morten Dybesland i Statsbygg, men legger til at en klimanøytral eiendomsportefølje er et stort lerret å bleke. Vi har imidlertid god erfaring med å stille krav, og det virker! Vi har drevet med EPD’er siden 2007, så det er et viktig tiltak i Statsbyggs langsiktige miljøarbeid for å oppnå en klimanøytral portefølje, forteller Dybesland.

EPD og tekniske installasjoner
Statsbygg har begynt å stille krav til EPD’er på tekniske installasjoner i noen prosjekter, blant annet på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, men det er en vei å gå, og vi møter et umodent marked i Norge, sier Dybesland som fortsetter:

- Det går imidlertid an å finne produkter utenfor Norges grenser, men vi vil gjerne komme i dialog med næringen for å finne løsninger istedenfor å gå ut av landet. Vi ser også at det er mye drahjelp i flere BREEAM-prosjekter og at flere gode krefter trekker i riktig retning.

Ny standard for klimagassregnskapKomitelederen for den nye NS-standarden for klimagassregnskap, Eivind Selvig ga en liten krasjinnføring i klimagass-standarden. Standarden, som nå er ute på høring, følger en byggeprosess og er nært knyttet opp til hvordan byggebransjen fungerer. - Et minimumskrav i standarden er å ha med tekniske installasjoner, og standarden kan brukes til benchmarking mellom prosjekter, forteller Selvig.

Leverandørenes erfaringer med EPD
Tor-Atle Gjerde i Caverion var på plass for å representere leverandørene, og var nokså tydelig på at kompetansen må heves! Vi trenger kompetanseheving i bransjen - mange vet ikke hva en EPD er.

-Vi som teknisk entreprenør har et ansvar for å installere miljøvennlige produkter, men det er ikke så lett å vite hvordan man får det, sier Gjerde. Vi må ha generelle krav til dokumentasjon, og vi ser at det blir et konkurransefortrinn hvis du vil være med i de store konkurransene. Men det er i tillegg et kostnadsspørsmål, det koster å lage EPD’er, og det er vi som skal kjøpe disse produktene. Vi ønsker å bidra her, men leverandørene trenger mer kompetanse.Vi er nødt til å ha fokus på dette i fellesskap, avslutter han.

Se gjerne frokostmøte i sin helhet under:

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897