Gå videre til innhold
Ny veileder for BREEAM Infrastructure

Nyhet -

Ny veileder for BREEAM Infrastructure

Grønn Byggallianse publiserer en oppdatert versjon av veilederen for BREEAM Infrastructure. Den nye versjonen gir en god første oversikt for deg som byggherre, prosjektleder eller assessor.

Innholdet i veilederen er omstrukturert etter innspill fra bransjen, slik at den fremstår som en helt ny versjon. Den har fått en tydeligere oppdeling hvor byggherrer, prosjektleder og assessor har fått hvert sitt kapittel for mer spisset informasjon.

– Vi håper dette blir en god og nyttig veileder for alle aktører som vil vite mer om BREEAM Infrastructure, sier Viel Sørensen, sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse.

BREEAM Infrastructure brukes nå i nær 100 infrastrukturprosjekter i Norge og bruken er økende. Statens Vegvesen, Nye Veier og Bane NOR har alle vedtatt å bruke BREEAM Infrastructure i sine prosjekter over en viss størrelse.

– BREEAM Infrastructure representerer en mulighet for sektoren til å jobbe mer standardisert og enhetlig med bærekraft, sier Gunhild Hernes Synnestvedt, direktør for bærekraft i Bane NOR.

Veilederen gir en grunnleggende oversikt over BREEAM Infrastructure med bærekraftsområdene som er dekket i sertifiseringen, suksesskriterier og kjennetegn på et prosjekt der BREEAM Infrastructure er godt integrert. Den går også gjennom revisjonsomfang i forhold til planfaser og hvilke klassifiseringsnivåer som kan oppnås. Grønn Byggallianse tilbyr i tillegg «kurs for nybegynnere» og «Assessorkurs». Begge kursene er på norsk og gir en god oversikt over ordningen.

Om BREEAM Infrastructure

BREEAM Infrastructure er en vurderings- og sertifiseringsordning som kan benyttes som verktøy for å jobbe mer systematisk med bærekraft i infrastrukturprosjekter. Målgruppen for veilederen er byggherrer, rådgivingsmiljøer og entreprenører som er involvert i infrastrukturprosjekter. Første versjon av veilederen kom i 2022 (CEEQUAL i norske infrastrukturprosjekter).

Lenke til veilederen: https://byggalliansen.no/kunns...

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897