Gå videre til innhold
Photo by Christian Lue, Unsplash.
Photo by Christian Lue, Unsplash.

Nyhet -

Regjeringen har publisert definisjonen av et nesten nullenergibygg i Norge

Eiendomssektoren har lenge etterspurt en avklaring på hva definisjonen på et nullenergibygg i Norge skal være. Nå er den endelig på plass!

EUs taksonomi har et kriterium om at nybygg må ligge 10% under nasjonal nZEB definisjon. Vi har manglet en slik definisjon i Norge og vi har gjentatte ganger etterlyst en definisjon så det er mulig for norske byggherrer å planlegge for å nå kriteriet og for bankene å verifisere det. 31.januar kom endelig definisjonen vi og næringen har ventet på. Men hvordan ble den og hva kan det bety for deg som eiendomsutvikler?

Norske myndigheter har valgt å likestille energikilder, i motsetning til for eksempel nZEB definisjonen i Danmark eller Sverige. Hos våre naboland favoriserer man fjernvarme fremfor el til oppvarming. Det gjør man ikke i Norge, der alle såkalte primærenergifaktorer nå er satt lik 1. Nivået på den nye nZEB-definisjonen ligger noe lavere enn dagens minstekrav i TEK (Teknisk Forskrift). Beregningspunktet for nZEB er dessuten lagt på levert energi og man får lov å regne inn egenprodusert energi som solenergi eller bruk av varmepumpe.

I praksis betyr dette at nybygg som benytter fjernvarme og som vil tilfredsstille EUs taksonomi må ha en svært godt isolert bygningskropp, svært energieffektiv ventilasjon, LED-belysning og ingen eller svært lite kjøling. Hvis man bruker varmepumpe eller har solceller på taket, kreves det mindre innstramminger på bygningskropp, ventilasjon og kjøling. Dette vil trolig føre til at flere vil etterspørre varmepumpe og solceller. Men i tettbygde strøk, med dårlige betingelser for solkraft og kanskje også tilknytningsplikt for fjernvarme, vil taksonomikriteriet nok oppleves krevende. Likefullt er hensikten med EUs taksonomi at vi både skal bygge mer energieffektivt og at bygg i større grad skal bli energiprodusenter. Det gir mening at byggherrer som har gjort ekstra investeringer for å oppnå dette da også får bedre lånebetingelser og høyere avkastning som nettopp også taksonomisystemet legger opp til.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897