Gå videre til innhold
– Med Max-bygget viser KLP Eiendom, Norconsult og Veidekke at rehabilitering av eksisterende bygg ikke er til hinder for topp BREEAM-klassifisering - snarere tvert imot, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.
– Med Max-bygget viser KLP Eiendom, Norconsult og Veidekke at rehabilitering av eksisterende bygg ikke er til hinder for topp BREEAM-klassifisering - snarere tvert imot, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Nyhet -

Rehabilitert bygg har blitt et av landet mest bærekraftige

Istedenfor å rive og bygge nytt, rehabiliterte KLP Eiendom det gamle Max-bygget. Det gav et av de mest bærekraftige byggene i Norge.

Med Outstanding prosjekteringssertifikat i miljøsertifiseringssystemet for bygg, BREEAM-NOR, har KLP Eiendom dokumentasjon på at Max-bygget skårer høyt på bærekraft.

– Slik kan det gjøres! KLP Eiendom går foran og velger rehabilitering fremfor å bygge nytt, og sammen med Norconsult og Veidekke i Norge løftes stadig ambisjonsnivået for bærekraft i prosjektet. Sammen viser de at rehabilitering av eksisterende bygg ikke er til hinder for topp BREEAM-klassifisering - snarere tvert imot, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Gjenbruker bærekonstruksjon og måler ressursbruk

Bærekonstruksjonen er gjenbrukt i bygget, og det er brukt mye tid på å finne gode og miljøvennlige produkter til bygget. Materialene er vurdert i hvert enkelt tilfelle. I tillegg er det satt inn mange målere for å kartlegge hvor ressursbruken er, slik at driften kan tilpasses og optimaliseres. De satt også av tid til å undersøke hva som er mulig å få til tidlig, før endelig løsning ble besluttet.

– Vi har måtte se bort fra en del standardløsninger, og heller tilpasset oss til bygget og ønsket funksjon, forteller prosjektleder i KLP Eiendom Line Gjerde Syltern.

Hun mener bygget er et godt eksempel på at det er mulig å sette seg ambisiøse mål med et utfordrende utgangspunkt.

– Noen av utfordringene vi møtte kjente vi til før vi satte i gang, mens andre ting kom som en overraskelse. Vi har hatt en løsningsorientert entreprenør, som har gjort at vi har funnet frem til gode løsninger innen rimelig tid. Fremdriften har vært en stor utfordring når uforutsette hendelser har dukket opp, forteller Syltern.

Reduserte byggekostnadene ved å ikke rive

Samtidig har prosjektet gitt mange muligheter, som en vanligvis ikke tenker på.

– Når du kjenner til en del av utfordringene i forkant, tilpasser du prosjektprosessen slik at du tilrettelegger for gode diskusjoner knyttet opp til de endelige løsningene. Du får utfordret flere på prosjektet til å tenke litt «utenfor boksen», sier prosjektlederen.

KLP Eiendom visste på forhånd at de måtte utbedre utleiesituasjonen, vedlikehold/drift og sikkerheten i bygget. Samtidig ligger bygget i et attraktivt område.

– Vi ville se på hva vi kunne gjøre med det som allerede stod der. Det er flere fordeler med å benytte seg av den eksisterende konstruksjonen, blant annet byggetid. Vi visste også at vi kunne få noe lavere byggekostnader ved å redusere grunnarbeid og nytt bæresystem. Likevel visste vi at det lå en risiko her, derfor var det viktig å kartlegge bygget godt før vi begynte, for å redusere risiko i gjennomføringsfasen, forteller Syltern.

Sparer utslipp i dag

Ved å gjenbruke mye av betongkonstruksjonen, reduserte prosjektet karbonutslipp med over 60 prosent.

– Når vi bygger snakker vi mye om å redusere klimagassutslippene over tid ved å redusere energibruken, og kan ofte ikke «regne inn» byggene før en levetid på ca. 50 år. Ved å gjenbruke betongen, og derav å slippe å destruere og produsere ny, reduserer vi klimagassutslippene i dag. Det er viktig når vi nå kjenner til utfordringene verden står fremfor når det gjelder karbonutslipp, sier hun.

Et eksempel til etterfølgelse

KLP Eiendom håper prosjektet blir et eksempel til etterfølgelse for andre byggeiere. Med Max-bygget viser de at det er mulig å sette seg høye ambisjoner og nå disse dersom man planlegger for dette tidlig.

– Jeg mener det er mulig for både små og større aktører å gjøre det vi har gjort, men at det er viktig å ta inn gode rådgivere tidlig i prosjektet. Vi har vært tydelig med våre ambisjoner fra starten av prosjektet og gitt spillerom og muligheter til rådgiverne som har utfordret oss med nye løsninger, avslutter Syltern.

Max-bygget i Trondheim. 

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897