Gå videre til innhold
- For oss som forening er det naturlig å støtte opp om målsetningene i veikartet, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør.
- For oss som forening er det naturlig å støtte opp om målsetningene i veikartet, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør.

Nyhet -

RIF ønsker en klimanøytral byggsektor

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener en klimanøytral byggsektor er nødvendig og slutter seg derfor til Eiendomssektorens Veikart for 2050.

- For oss som forening er det naturlig å støtte opp om målsetningene i veikartet. Det grønne skiftet utfordrer og gir muligheter også for rådgiverne. Vi stiller oss derfor blant annet bak de ambisiøse klimamålsetningene der byggsektoren er klimanøytral, har lukkede materialkretsløp og null utslipp av miljøgifter i 2050, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF i en pressemelding.

- Vi setter stor pris på at RIF har tilsluttet seg Eiendomssektorens veikart. Det er helt avgjørende for byggherrene at rådgiverne jobber mot samme mål og leverer nye løsninger, så vi i fellesskap kan snu utviklingen i en grønnere retning­­­­­­­, sier Katharina Bramslev som er daglig leder i Grønn Byggallianse.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897