Gå videre til innhold
Nikolai Jansen er prosjekt- og utviklingsdirektør i Linstow. Selskapet har vært med i Grønn Byggallianse siden starten.
Nikolai Jansen er prosjekt- og utviklingsdirektør i Linstow. Selskapet har vært med i Grønn Byggallianse siden starten.

Nyhet -

Sammen for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor

Vi spurte fire medlemmer hvorfor de er med i Grønn Byggallianse. Her kan du lese hva eiendomsselskapet, entreprenøren, rådgiveren og produsenten svarte.

Setter bærekraft høyt

Eiendomsselskapet Linstow har vært med i Grønn Byggallianse fra starten.

– Arbeidet med miljø og bærekraft påvirker alle våre virksomhetsområder og vi synes derfor det er viktig å være medlem i Grønn Byggallianse. Primært er vi med for å få informasjon og kunnskap om miljøløsninger og for å lære av andre aktører og gjennomførte prosjekter, forteller prosjekt- og utviklingsdirektør Nikolai Jansen.

Miljø og bærekraft har i lang tid vært en sentral del av Linstows strategi, og selskapet vurderer alle prosjekter og investeringer i et miljø- og bærekraftsperspektiv.

Alle nye prosjekter BREEAM-sertifiseres, både i Norge og i utlandet. I tillegg har Linstow benyttet BREEAM Communities i sitt utviklingsprosjekt på Flesland i Bergen og startet med BREEAM In-Use på noen eiendommer.

Fra 2021 vil selskapet også rapportere klimagasspåvirkningen fra hvert enkelt bygg de eier og på bakgrunn av dette fastsette reduksjonsmål for 2022.

Og miljøfokuset stopper ikke ved Norges grenser. Linstow har også en betydelig eiendomsportefølje i de baltiske landene.

– Kunnskapen vi, i samarbeid med Grønn Byggallianse, har opparbeidet i Norge om miljøsertifisering av bygg har vi tatt med til Baltikum hvor vi har vært en foregangsbedrift for innføring av BREEAM-sertifisering av større byggeprosjekter. Dette har resultert i at BREEAM-verktøyet i dag benyttes også av andre aktører i disse markedene, forteller Jansen.

For Linstow er det viktig å være en synlig aktør som har miljø og bærekraft øverst på agendaen.

– Dette får vi vist blant annet gjennom medlemskapet i Grønn Byggallianse. Viktige medlemsfordeler for oss er at vi som medlem får vi tilgang til de ressursene Grønn Byggallianse har og at vi har benyttet oss av den strategiske rådgivningen som tilbys. Tilgang til kompetanse, kunnskap, og rabattordning for BREEAM-sertifisering er også viktige medlemsfordeler, sier utviklingsdirektøren.

Bygger kompetanse og deler erfaringer

Kruse Smith Entreprenør har vært medlem i Grønn Byggallianse siden 2010. Entreprenøren engasjerte seg tidlig i utviklingen av en felles metodikk for bærekraft i bransjen, det som ble den første BREEAM-NOR-manualen.

– For noen år tilbake var nok miljø- og bærekraftinitiativ i byggebransjen for de «spesielt interesserte», men i løpet av de siste ti årene har dette blitt sentrale, premissgivende tema i stadig flere byggeprosjekter. Jeg er sikker på at bredden i BREEAM-NOR og systematikken, dokumentasjonen og sertifiseringen som Grønn Byggallianse har vært med på å få på plass er en vesentlig faktor i dette, sier konsernsjef Jon Syrtveit.

Jon Syrtveit, konsernsjef i Kruse Smith Entreprenør. Foto: Victoria Nevland

Syrtveit forteller at Kruse Smith opplever BREEAM-NOR som et godt redskap for både seg selv og sine kunder når bærekraftige bygg skal planlegges, prosjekteres og bygges.

– Vi ser ofte tydelige «spor av BREEAM» i mange prosjekter hvor byggherren ikke skal sertifisere prosjektet, men bruker deler av manualen for å følge opp miljøtema som er viktig for dem. Kravene som stilles til materialdokumentasjon i BREEAM har også satt søkelyset på klimakutt i materialproduksjon. Så Grønn Byggallianse og BREEAM-NOR har påvirket langt flere prosjekter enn «bare» de som blir sertifisert, sier konsernsjefen.

Han er opptatt av kompetanseutviklingen og erfaringsdelingen som foregår i Grønn Byggallianse.

– Det går begge veier. Vi bidrar med innspill om det utførende leddet og får samtidig både teoretisk innsikt og praktisk erfaring med BREEAM-manualen, tilhørende publikasjoner og øvrige hjelpemidler, forklarer Syrtveit.

For Kruse Smith er Grønn Byggallianses kurs og seminarer relevante og viktige, og selskapet har stor nytte av veiledere og publikasjoner som utvikles.

– I tillegg får vi tilgang på et stort faglig nettverk både i administrasjonen og iblant de andre medlemmene. Rabatter på kurs og sertifisering veier fort opp for medlemskontingenten vi betaler, så å være medlem er også fornuftig rent økonomisk, sier Syrtveit.

Et fellesskap for å fremme en bærekraftig utvikling

Rådgiverbedriften Norconsult har vært medlem siden 2013. Bærekraftansvarlig for bygg og eiendom Ellen Heier peker på fellesskapet i Grønn Byggallianse.

– Vi deler visjonen om å skape en byggebransje der bærekraft er det selvfølgelige valget, og som Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift er medlemskap i dette fellesskapet svært viktig for oss. Som felles plattform for kunnskapsdeling og samfunnspåvirkning samler Grønn Byggallianse de ulike aktørene i bransjen omkring bærekraft og baner vei for nødvendig innovasjon. For Norconsult er det viktig å markere gjennom medlemskap at vi støtter og ønsker å bidra til Grønn Byggallianses arbeid, samtidig som deltagelsen både forplikter og gjør oss bedre rustet til fremtidens utfordringer som rådgivere, forteller Heier.

Inspirasjon og erfaringsdeling er viktige medlemsfordeler for Norconsult.

– I tillegg er det viktig for oss å få være med og påvirke utviklingen, spesielt med vårt miljø innen BREEAM og Norconsult pluss-prosjektene, sier hun.

Bærekraftansvarlig for bygg og eiendom i Norconsult Ellen Heier.

Heier peker på at koronapandemien har gitt mange en vekker, men at den også kan gi motivasjon i arbeidet med bærekraft.

– Pandemien og klima- og naturkrisen har til felles at de er konsekvenser av menneskelig rovdrift på ressursgrunnlaget vårt. Koronakrisen har gitt oss en vekker på at dette kan slå tilbake på oss selv. Samtidig har pandemien vist at vi er i stand til å snu oss imponerende raskt, både på samfunns- og individnivå. Det gir fornyet håp om at vi også kan få til endringene som må til for å stoppe klima- og naturkrisen. Og med håp følger motivasjon og opplevelse av aktualitet. Koronakrisen har også understreket viktigheten av en felles forståelse av situasjonen vi er i, hvilket gjør Grønn Byggallianses samlende rolle enda viktigere, og medlemskapet enda mer meningsfullt, sier Heier.

Må bidra både lokalt og globalt

Saint Gobain produserer og leverer et bredt spekter av produkter. Administrerende direktør Lars Gaustad mener at byggebransjen må gå foran som et godt eksempel og bidrar til det globale miljøfelleskapet.

Selskapet er aktiv partner i Grønn Byggallianses internasjonale nettverk World Green Building Council, og mener det er viktig å bidra til å jobbe frem gode, praktiske og miljøvennlige løsninger i byggebransjen.

Administrerende direktør i Saint Gobain Lars Gaustad.

– Å aktivt kunne bidra til en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje ved å påvirke myndigheter og andre premissgivere til å lage de rette betingelsene er en viktig grunn til å være medlem. Ulike byggematerialer må konkurrere på like betingelser, og kravene må endres i takt med utviklingen av nye løsninger og materialer, sier Gaustad.

– I tillegg gir medlemskapet tilgang til kunnskap og informasjon fra ledende miljøer og andre bedrifter som er langt framme innen bærekraft i bransjen. Det gir oss ideer til konkrete tiltak og inspirasjon til våre strategier og planer, forteller han.

Vil du at ditt selskap skal bli medlem? Les mer her.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897

Relatert innhold