Gå videre til innhold
Takterrassen på B7 Eufemia har utsikt ut over blomsterengen mot Middelalderparken.
Takterrassen på B7 Eufemia har utsikt ut over blomsterengen mot Middelalderparken.

Nyhet -

​Skaper matfat for bier og reduserer klimarisiko i en smekk

Vi står overfor et tap av naturmangfold uten sidestykke, som stiller nye krav til nytenkning hos byggeiere og -utviklere. I B7 Eufemia har KLP Eiendom villblomsteng på taket.

- Naturmangfold er viktig for oss, og flertallet av våre nybygg har grønne tak, forteller miljøsjef i KLP Eiendom Kristian Strømmen.

KLP Eiendom eier B7 Eufemia, som nylig ble BREEAM-NOR-sertifisert med nivå «Excellent». Kronen på verket er villblomstengen på taket.

- Grønne omgivelser på tak og i tilknytning til våre bygg er også noe som våre leietakere setter pris på. Ikke minst er grønne tak med på å fordrøye avrenning fra nedbør, et viktig tiltak for å sikre våre eiendommer mot klimaendringene. Vi ønsker også å gjenåpne Akerselva i forbindelse med vårt byggeprosjekt i Biskop Gunnerus gate, forteller Strømmen.

Byer er økosystemer

Da Grønn Byggallianse og FutureBuilt inviterte til frokostmøtet «Kan vi bygge oss til mer natur i byen?» 6. september, slo Ivar Baste fra Miljødirektoratet fast at vi står overfor et tap av naturmangfold uten sidestykke.

- Byer er økosystemer, og vi må bygge opp igjen økosystemene, sa også Rune Skeie fra Asplan Viak.

Se opptak fra frokostmøtet her.

Vannfordrøyning og matfat for bier

Villblomstengen i B7 Eufemia er ett eksempel på hvordan natur kan integreres i byggene.

- Fordeler med engen er at den gir vannfordrøyning mot avløp og at den gir et godt inntrykk fra høyereliggende lokasjoner som andre bygg og f.eks. Ekeberg. Bier beiter på taket og det bidrar ellers til insektmangfold. Brukere av takterrassen setter pris på en nydelig utsikt ut over blomsterengen mot Middelalderparken, forteller Kristian Strømmen.

Engen har så langt kun vært gjennom en sommersesong, og taket/vekstene er ennå i etableringsfase.

- Vi har ikke observert ulemper enda. Men vi må observere vekster opp mot beslag på gesims for å forhindre groing under beslag. Observasjonsrunde vil gjennomføres i løpet av høsten for å se etter tegn på dette. Høy vekst kan også gi utfordringer med snø til vinteren dersom vekster ikke legger seg flatt til høsten, sier Strømmen.

Grønn Byggallianse, Nabolagshager og Institutt for naturforskning inviterer 7. oktober til konferansen Det grønne skiftet på Oslos tak.

Fakta: Planter i villblomstengen 

(Fordelt på sedum og blomstereng)

Matten består av 4 til 6 ulike typer sedum/m2 med blomstring i hvitt, gult og rosa.

Bitterbergknapp (Sedum acre), gule blomster
Broddbergknapp (Sedum Ruprestre/Reflexum), gule blomster
Kvitbergknapp (Sedum Album), Hvite blomster
Gullbergknapp (Sedum Kamtschaticum), store gule blomster
Lydisk bergknapp (Sedum Lydium), rosa- hvite blomster
Kantbergknapp (Sedum Sexangulare), gule blomster
Gråbergknapp (Sedum Hispanicum), hvit-rosa blomster
Achillea millefolium
Ryllikk (Achillea ptarmica)
Nyserylikk (Anthemis tinctoria)
Gulgåseblom (Campanula rotundifolia)
Blåklokke (Centaurea jacea)
Knoppurt (Galium mollugo)
Stormaure (Knautia arvensis)
Rødknapp (Leucanthemum vulgare)
Prestekrage (Lotus corniculatus)
Tiriltunge (Myosotis sylvatica)
Skog forglemmeiei (Primula veris)
Marie Nøkleblom (Silene dioica)
Rød Jonsokblom (Silene vulgaris)
Engsmelle (Solidago virgaurea)
Gullris (Trifolium pratense)
Vill rødkløver

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897