Gå videre til innhold
Sommerhilsen til medlemmer i Grønn Byggallianse

Nyhet -

Sommerhilsen til medlemmer i Grønn Byggallianse

Sommeren står for tur og vi benytter anledningen til å sende dere medlemmer en sommerhilsen med en oppsummering av våre aktiviteter, så du er oppdatert før ferien. Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har så langt i år hatt flere skyer på himmelen enn vanlig. Året startet med nye innstramminger i smittevernsregler. I februar gikk Russland til angrep på Ukraina. Som følge av pandemi og krig har markedene vært ustabile, råvare- og materialpriser har skutt i været og energipriser har knapt vært høyere. Dette påvirker oss alle og bedriftene i bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen har måttet tenke nytt om leverandørsikkerhet og priser. På kort sikt er det en stor økonomisk og leveransemessig utfordring. På lengre sikt kan det kanskje føre til en raskere omstilling til mer energieffektive løsninger og mer materialgjenvinning og ombruk.

Grønn Byggallianse fortsetter å vokse med flere medlemmer og flere ansatte. Nå runder vi snart 400 medlemmer og oppbemanner til 23 ansatte. Vi utvikler vår kompetanse for å stadig kunne tilby dere oppdatert kunnskap og gode verktøy. I februar publiserte vi veilederen "Miljørapportering for eiendomssektoren" slik at det skal bli lettere for dere å lage bærekraftsrapporter. Ifølge en fersk undersøkelse er det kun en av ti eiendomsselskap som rapporterer på bærekraft, men nye krav vil øke etterspørselen etter slik rapportering. 1. mars ble BREEAM-NOR v6.0 gjort tilgjengelig etter en kjempeinnsats av over 500 involverte i næringen. Den nye manualen ble lansert med et strømmet arrangement som ble fulgt av mer enn 300 seere og rundt 50 deltok fysisk i våre lokaler. I mars lanserte vi og Norsk Eiendom Strakstiltak 2.0 for boligutviklere, der et titalls medlemmer nå spisser bærekraftinnsatsen. Interessen for Strakstiltakene vokser stadig og snart 80 virksomheter har sluttet seg til dem, og til sammen forvalter disse over en tredel av yrkesbyggarealet i Norge. Sammen med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har vi også i vår utviklet Strakstiltak for entreprenører, der allerede over 30 entreprenører har forpliktet seg til å gjennomføre miljøtiltak uavhengig av bestillers krav. På årsmøtet i april vedtok medlemmene en ny treårs-strategi med tilhørende effektmål som kan hjelpe næringen til å fastsette egne effektmål. Et opptak av strategipresentasjon er tilgjengelig på våre nettsider.

Vi har deltatt på arrangementer og scener over hele landet for å inspirere og løfte fram det gode arbeidet som skjer hos dere. Vi har skrevet høringsutalelser og er i møter med politikere på Stortinget, i departementene, kommunene og fylkeskommunene for å påvirke rammebetingelser for økt bærekraft i næringen. Gjennom våren har vi jobbet med 42 virksomheter i bransjesamarbeidet Bygg Arena Arendal for å utvikle tre dager med tettpakket program for bygg-, anlegg-, og eiendomssektoren på Arendalsuka 16.-18. august. Statsråder, Stortingspolitikere, ordførere og andre lokapolitikere kommer. Vi håper å se deg på Baker Jørgensen på torget. Tirsdag 16.august er hele dagen fullspekket med klima- og miljøseminarer!

Nå før sommerferien har det vært innspurt på en bransjedugnad om å sette bærekraft og miljøforbedring i system i infrastrukturprosjekter. Sammen med Bane-NOR, Nye Veier, Statens Vegvesen og SINTEF Community har vi involvert over 100 personer til å utvikle veilederen: Bruk av CEEQUAL i norske infrastrukturprosjekter. Målet er at bærekraft skal bli et premiss for alle infrastrukturprosjekter.

Norsk bygg-, anlegg-, og eiendomsnæring er i verdensklasse på å arbeide systematisk med bærekraft. Tilslutning til Strakstiltakene vitner om et engasjement for å bidra til å løse klima- og naturkrisen, og starten på å gjøre bærekraft til en strategi for bedriften. Og nettopp bærekraft som strategi er hovedtema når Grønn Byggallianse inviterer til kunnskapsdeling, nettverksbygging og ikke minst 20-årsjubileum 25.oktober på The HUB i Oslo. Hvis Norge skal lykkes med våre klima- og miljømål, er det helt avgjørende med en stor innsats fra bygg-, eiendom-, og anleggssektoren. Vår jubileumskonferanse er høstens viktigste arena for å dele og motta ny kunnskap, for å høre om og si din mening om hvilke politiske grep som må tas, og vise fram eller lytte til hva næringen kan tilby av praktiske løsninger og verktøy. Hold av datoen 25. oktober, eller meld deg på allerede nå!

Men først er det ferie og vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897