Gå videre til innhold
Leder i Bjørvikaforeningen, Ida Gravdal Haldorsen, jobber på aktivt for medvirkning i Bjørvika. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Leder i Bjørvikaforeningen, Ida Gravdal Haldorsen, jobber på aktivt for medvirkning i Bjørvika. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Nyhet -

Sosial bærekraft i Bjørvika – slik jobber de med medvirkning

Gjennom Bjørvikaforeningen vil aktørene i området være en spydspiss i et moderne og raust byliv.

– Det er ikke noe du kan kladde på på slutten. Du må begynne veldig, veldig tidlig med å tenke: «Hva er det som skal til?», «Hvordan kan jeg løfte dette?» og «Hvor åpen er jeg egentlig for den inputen som kommer?»

Leder i Bjørvikaforeningen, Ida Gravdal Haldorsen, understreker hvor viktig det er å ta inn målgruppene som skal medvirke tidlig i prosessen.

Ny bydel

I 2018 ble Bjørvikaforeningen etablert av tolv kultur- og næringsaktører i Bjørvika. 

– Det de erkjente var at denne nye bydelen, av både fjordbyen, Bydel Gamle Oslo og sentrum, er så stor at der trenger vi å jobbe sammen, fordi hvert enkelt mandat favner ikke om det som trengs, forklarer Haldorsen.

Hun jobber i dag etter visjonen om at Bjørvika skal være en spydspiss i et moderne og raust byliv. I dette ligger tre strategiske satsingsområder: deling, land og vann og sosial bærekraft. 

I arbeidet med sosial bærekraft har foreningen vært opptatt av medvirkning. For å sikre dette ansatte de i fjor sommer seks ungdommer, som jobbet med byutvikling.

Prosjektet fikk navnet GxB og var et samarbeid med Tøyen Unlimited og bydel Gamle Oslo. 

– Det gav oss egentlig utrolig mye innsikt, fordi vi fikk en ærlig tilbakemelding på hva de faktisk tenker. Det var veldig interessant å få tilbakemeldinger på hvordan de opplevde det offentlige arealet og hvordan de brukte det.

Ungdommene i sommerjobbprosjektet GxB undersøkte hvordan Bjørvika fungerer i praksis. Foto: Anja Bergersen/Bjørvikaforeningen

– Bærekraft i praksis handler om å se hele bildet

Etter en grundig forankring av strategien, begynte Bjørvikaforeningen sitt operative arbeid i fjor. 

Haldorsen peker på at flere av aktørene i området har jobbet aktivt med medvirkning i prosjektene sine, som HAV Eiendom på Grønlikaia og Deichman Bjørvika.

I mai fortalte bærekraftsjef i HAV Eiendom, Marie Winsvold, hvordan de jobber med både global-, lokal-, økologisk- og sosial bærekraft.

– Vi skal utvikle trygge, fleksible og tilgjengelige boliger, at området skal være mangfoldig og inkluderende og fremme en rettferdig tilgang til byen, fortalte Winsvold på webinaret med HAV Eiendom og Grønn Byggallianse.

Flere av aktørene i Bjørvikaforeningen er også medlem i Grønn Byggallianse, som hjelper medlemmene med å sette bærekraft ut i praksis.

Et nyttig verktøy er de ti kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder, der både miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter er inkludert.

– Bærekraft i praksis handler om å se hele bildet. Vi må bygge for mennesker, noe som betyr at vi må tenke på både bokvalitet, økonomi, helse, miljø, klima og det sosiale, understreker Anders Nohre-Walldén, leder for kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse.

Ungdommene i GxB sikret Bjørvikaforeningen innspill fra unge brukere av byområdet.Foto: Anja Bergersen/Bjørvikaforeningen

Fra sommerjobb til mentorprogram

Ungdommene i GxB fikk komme til de ulike aktørene i Bjørvika, Tøyen, Gamlebyen og Grønland. Der hadde de workshops i design thinking og gikk ut for å intervjue andre ungdommer.

Noe av ambisjonen var å skape endringsagenter og resultatet har blitt et godt og tett samarbeid med bydel Gamle Oslo.

– Vi ser at skal vi gjøre dette langsiktig og troverdig så er vi nødt til å samarbeide på tvers av offentlig og privat sektor.

Sommerjobben har resultert i et helt nytt toveis mentorprogram som starter opp til høsten med de samme partnere som GxB. Her skal unge i bydelen kobles sammen med mentorer og delta på workshops der de får nyttig kunnskap og innsikt på vei inn i voksenlivet.

– Noe av det som er viktig for medvirkning er det å tørre å spørre de vanskelige spørsmålene, og det å tørre å møtes på tvers av hierarkier. De erfarne mentorene har like mye å lære av de unge, understreker Haldorsen.

Emner

Pressekontakt

Andrea Rygg Nøttveit

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 48140342