Gå videre til innhold
– Det gleder oss at sektoren tar eierskap og ønsker et ambisiøst verktøy for å bygge mer bærekraftig, sier Viel Sørensen, leder for BREEAM i Grønn Byggallianse.
– Det gleder oss at sektoren tar eierskap og ønsker et ambisiøst verktøy for å bygge mer bærekraftig, sier Viel Sørensen, leder for BREEAM i Grønn Byggallianse.

Nyhet -

Stor interesse for å bidra til BREEAM-NOR 2021 – les innspillene her

I en fersk rapport samler Grønn Byggallianse innspill fra over 500 aktører fra bygg- og eiendomssektoren, til neste versjon av BREEAM-NOR, Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg. Når BREEAM-NOR 2021 nå begynner å ta form, inviteres sektoren til neste runde.

Interessen for bærekraftige bygg har eksplodert de siste årene. BREEAM-NOR, verktøyet for å bygge og dokumentere god kvalitet med vekt på bærekraft, har fått godt fotfeste i Norge.

Ny og oppdatert versjon av verktøyet skal være ferdig november 2021. Bygg- og eiendomssektoren er invitert til å medvirke tett i utviklingen og det har de gjort.

Ønsker å bevare den helhetlige tilnærmingen

På denne siden kan du lese rapporten fra analyse- og innspillsrundene, der over 500 personer fra hele verdikjeden har bidratt.

Innspills- og analyserundene har vist at BREEAM-NOR oppleves som et robust verktøy, med en helhetlig tilnærming til sentrale sider ved bærekraft. Verktøyet gir en sikkerhet for faktisk kvalitet, og er anerkjent av både eiendoms- og finansnæringen.

Innspillene viser også at sunt inneklima og lave klimagassutslipp oppfattes som to viktige kvaliteter innen bærekraft.

Mange mener dokumentasjonskravene er krevende, men samtidig blir tydelige og absolutte dokumentasjonskrav løftet frem som en av styrkene til BREEAM-NOR. En annen utfordring mange påpeker er ulik tolkning av kravene og vanskelig teknisk språk.

– Dette blir viktige avveininger i videre arbeid. Den britiske BREEAM-manualen fra 2018 har gjort mange forenklinger som vi kan bruke som inspirasjon, sier leder for BREEAM i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen.

Inviterer til referansegrupper

Sørensen leder arbeidet med ny BREEAM-NOR 2021, i tett samarbeid med BRE, som eier ordningen. Hun forteller om sterkt engasjement for å forme BREEAM-NOR.

– Det gleder oss at sektoren tar eierskap og ønsker et ambisiøst verktøy for å bygge mer bærekraftig, sier hun.

Grønn Byggallianse inviterer nå sektoren til neste runde, der vi etablerer referansegrupper for hvert av kapitlene i manualen. Gruppene vil gi innspill til blant annet krav, nivå og dokumentasjon.

Arbeidet starter opp 11. november, og innebærer månedlige møter frem til april. Deretter blir det åpen høring om den nye versjonen. Send e-post til post@byggalliansen.no om du ønsker å delta.

Emner

Kategorier

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897