Gå videre til innhold
World Green Building Council (WGBC) lanserer en ny dokumentarserie, produsert av BBC StoryWorks Commercial Productions om hvordan miljøvennlige bygninger påvirker menneskene som bruker de.
World Green Building Council (WGBC) lanserer en ny dokumentarserie, produsert av BBC StoryWorks Commercial Productions om hvordan miljøvennlige bygninger påvirker menneskene som bruker de.

Nyhet -

World Green Building Council (WGBC) lanserer ny serie produsert av BBC Studios

World Green Building Council (WGBC) lager en ny dokumentarserie om hvordan miljøvennlige bygninger påvirker menneskene som bruker de. Det kan være prosjekter som eksempelvis har bidratt til bedre helse og velvære eller gjort lokalsamfunn til det bedre. På bakgrunn av kriteriene som var satt har vi nominert følgende prosjekter:

Fyrstikkbakken 14, da prosjektet har ambisiøse mål for klimagassreduksjoner og bærekraftsertifiseringer i tillegg til å tilby beboere fleksible eieformer, som å kunne eie deler av en leilighet sammen med en venn eller slektning, eller å kunne slå sammen to leiligheter. Denne fleksibiliteten i kombinasjon med tiltak for stabile og stimulerende inneklima og et bredt utvalg samlingspunkter og tilrettelegginger for en bærekraftig livsstil gjør at prosjektet bidrar positivt til beboernes helse, velvære og til lokalsamfunnet. Byggherre: AF Eiendom og Birk&Co

Kristian Augusts gate 13, da bygget i tillegg til å være Norges fremste ombruksprosjekt, har lagt til rette for at leietakerne skal kunne samarbeide og interagere i de mange fellesområdene. I tillegg er lysforholdene og arbeidskomforten betraktelig forbedret i det rehabiliterte bygget. Byggherre: Entra

The Plus, en møbelfabrikkbygning plassert i en skog, med grønne tak som består av lokal flora og solceller som på en solfylt dag kan forsyne hele fabrikken med lokalprodusert energi. Fabrikkens naturlige lys og åpne romløsning bidrar til å bedre de ansattes helse og velvære, og den romlige rundkjøringen i midten av bygget gjør det lett for arbeiderne å føle en fellesskapsfølelse med de andre avdelingene. Byggherre: Vestre

Treklang – Oksenøya, et prosjekt som har gode tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og produksjon av lokal fornybar energi. I tillegg legger prosjektet opp til en aktiv livsstil med gode muligheter for sykkel, gange og kollektivtransport. Samtidig bygges det også parker, lekeplasser, flerbruksbygg og andre naturlige samlingspunkter for Oksenøyas innbyggere. Byggherre: Bærum kommune

Økern Portal, et stort næringsbygg som benytter energibrønner for å redusere energibruken og grønne tak for å redusere flomtopper. Bygget bidrar til å aktivisere både de som jobber i bygget og besøkende ved at takflatene kan brukes til dyrking av mat som igjen blir brukt på serveringssteder i bygget. Det er også mulig å nyte utsikten eller ta seg en løpetur på byggets løpebane. Byggherre: Oslo Pensjonsforsikring

Se den første serien BBC StoryWorks Commercial Productions lagde for World Green Building Council, Building a Better Future, på BBC.com her

Les begrunnelsene som ble sendt til BBC StoryWorks Commercial Productions i dokumentet under.

Emner

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897