Gå videre til innhold
daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev presenterte resultatene fra Fang energityven på Grønn driftskonferanse 14. november
daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev presenterte resultatene fra Fang energityven på Grønn driftskonferanse 14. november

Pressemelding -

840 millioner kroner ut av vinduet i unødig energibruk

Fang Energityven 2023, en landsdekkende kampanje i regi av Grønn Byggallianse, har avdekket at landets gårdeiere kunne ha spart 840 millioner kroner dersom de hadde gjennomført enkle og tilnærmet gratis energisparetiltak. – Et overraskende høyt tall, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Grønn Byggallianse har basert resultatene på innrapporterte tall fra gårdeiere som er medlemmer og som forvalter eller eier over en tredel av alt næringsareal i Norge. Årets kampanje avdekker at energityvene utgjør 4,45 kWh per kvadratmeter, totalt 223 GWh i året. Dette er både kraft og varme, men mest elektrisk kraft. Det tilsvarer energibruken til nær 14 000 husholdninger. Dersom tallet overføres til alle landets næringsbygg blir summen 575 GWh, eller nær 36 000 husholdningers energibruk i et år.

– Den unødige energibruken er nær fire ganger større enn årlig solkraftproduksjon i Norge. Miljødirektoratet, Energikommisjonen og Klimautvalget 2050 har alle samme tydelige beskjed om at Norge trenger mer fornybar kraft for å nå natur- og klimamålene. Her går vi glipp av konfliktfri kraft som vi sårt trenger til å elektrifisere andre deler av samfunnet, forteller Bramslev.

Ifølge SSB betalte gårdeierne litt over en krone per kWh[1]for elektrisitet første kvartal 2023. Hvis man tar med forbruksavgift og nettleie betaler gårdeiere mer enn 840 millioner kroner for helt unødig energibruk.

– Det er et overraskende høyt tall gitt at strømprisene har vært høye i de seneste årene, forteller Bramslev.

Årets fangst viser at det fortsatt er et stort potensial for gårdeiere til å redusere energibruken sin gjennom svært enkle og ofte gratis tiltak.

– Det er viktig å minne om at enkle tiltak som å bytte til LED-belysning, installere smarte energisystemer og kontrollere luftmengder kan gjennomføres raskt. Grønn Byggallianse tilbyr både kurs og veiledere til landets gårdeiere om hvordan de kan drifte byggene sine mer optimalt. Det er et lavterskeltibud for å spare energi og penger, fortsetter Bramslev.

  For mer kostnadskrevende tiltak er det også hjelp å få, legger hun til.

  – Enova har gjeninnført en støtteordning for moden teknologi som effektiviserer energibruk i bygg. Støtten er verdifull fordi den vil avlaste gårdeiere som opplever tøffere økonomiske tider nå, avslutter Bramslev.

  Faktaboks Fang energityven 2023

  Antall bygg som har sendt inn Fang Energityven skjema

  102

  Totalt antall m2 registrert

  873 253

  m2

  Gjennomsnitt energityver

  4,45

  kWh/m2/år

  Alle næringsbygg i Norge kan spare

  3 889 312

  kWh

  Snittpris pr kWh for næringsbygg (energipris eks. avgifter og nettleie /inklusive nettleie og forbruksavgift, men eks. mva.)

  1,102/1,46

  kroner/kWh

  Økonomisk tap for landets gårdeiere (energipris inkl. nettleie og forbruksavgift, eks. mva.)

  840

  millioner kroner

  Offentlige bygg har i gjennomsnitt energityver tilsvarende

  4,97

  kWh/m2/år

  Private bygg har i gjennomsnitt energityver tilsvarende

  4,33

  kWh/m2/år

  Belysning er den energityven som oftest går igjen

  1 459 895

  kWh

  For mer informasjon om Fang Energityven 2023 og Grønn Byggallianse, besøk fangenergityven.info og byggalliansen.no


  [1] Gjennomsnittlig kraftpris 1. kvartal 2023 for tjenesteytende næringer var 110,2 øre/kWh eksklusive avgifter og nettleie.

  Emner

  Kategorier


  Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren. 

  Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

  Kontakter

  Morten Nordskag

  Morten Nordskag

  Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
  Katharina Th. Bramslev

  Katharina Th. Bramslev

  Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897