Gå videre til innhold
Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som viser veien mot bærekraftsmålene.
Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som viser veien mot bærekraftsmålene.

Pressemelding -

Åtte nye selskaper forplikter seg til klima- og miljøtiltak

Stadig flere selskaper signerer strakstiltakene utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. Hittil i 2023 er åtte nye selskaper kommet til. Totalt er det nå 115 tilslutninger til strakstiltakene.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050 og er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen. Aktørene som har signert strakstiltakene eier og forvalter mer enn 25% av arealet til næringsbygg i Norge.

– Vi heier på alle selskapene som viser at de vil gå fra ord til handling. En jevn strøm av eiendomsselskap har siden 2016 forpliktet seg til å gjennomføre våre anbefalte strakstiltak. Tiltakene har gradvis blitt mer ambisiøse. Vår rolle er å støtte selskapene faglig i gjennomføringen. Vi prøver også å rydde bort barrierer som de støter på, for eksempel i regelverket eller i markedet, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Også Norsk Eiendom er begeistret for utviklingen:

– Vi er glade for at så mange aktører ser nytten i å slutte seg til, og å fortsette løpet med strakstiltakene. Vi ser at disse selskapene nå jobber målbevisst på flere fronter med å kutte sine klimagassutslipp. Selskapene viser ikke bare at de har høye klima- og miljøambisjoner. De inngår også en formell avtale om at de vil gjennomføre strakstiltakene og skaper reell miljøgevinst i sine prosjekter, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Forplikter seg til å jobbe mer bærekraftig

I alt 81 selskaper har sluttet seg til strakstiltak 1.0. For å slutte seg til strakstiltakene tar byggeiere eller boligutviklere kontakt med Grønn Byggallianse eller Norsk Eiendom, og signerer et tilslutningsbrev. Ett år etter tilslutning må selskapet vise hvordan tiltakene er fulgt opp.

Så langt i år har Gi Eiendom, Solid Eiendom og Opsahl Gruppen AS tilsluttet seg de første strakstiltakene.

– Vi er en liten organisasjon som ønsket å forplikte oss selv til å jobbe mer bærekraftig. Strakstiltakene er et flott støtteverktøy for hva vi kan gjøre på kort og lang sikt og hjelper oss til å komme i gang og strukturere bærekraftarbeid. Det er også et fint verktøy for å kontrollere arbeidet vi allerede gjør, sier Martin Johannessen, daglig leder i Gi Eiendom. 

– Vi var usikre på hvordan vi skulle starte med bærekraftsarbeidet i Solid Eiendom, og fant det utfordrende å identifisere de rette verktøyene og tiltakene som passet for vår organisasjon. Når vi lærte hvordan strakstiltakene gir boligutviklere konkrete og umiddelbare retningslinjer for å redusere klimagassutslipp og fremme bærekraft i bygg- og eiendomssektoren valgte vi å tilslutte oss dette bærekraftverktøyet. Ved å være en del av dette initiativet kan vi dra nytte av felles kunnskap, erfaringer og ressurser, noe som hjelper oss med å ta informerte beslutninger og iverksette effektive løsninger, sier Stine Ferguson, bærekraftsansvarlig i Solid Eiendom.

– Byområder og der tyngden av utvikling og utbygging skjer er kilden til mange av de utfordringene vi mennesker skaper, for å løse disse trenger bransjen hjelp til å forstå og iverksette de riktige prioriterte tiltakene. Vi setter stor pris på Grønn Byggallianse sitt arbeid med oss og bransjen og er takknemlig for all hjelp vi har fått, sier Anders Opsahl i Opsahl Gruppen. 

Strakstiltak 2.0

I november 2021 lanserte Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom strakstiltak 2.0, som er et naturlig steg videre for de som har implementert de første strakstiltakene. Totalt 34 aktører har så langt fulgt opp med å signere strakstiltak 2.0. Så langt i år har Oslo pensjonsforsikring, Backe Prosjekt AS, R.Kjelsberg AS, Linstow og Sparebank 1 Forsikring signert strakstiltak 2.0.

– Da vi etablerte en ny miljøhandlingsplan i høst ønsket vi å heve ambisjonene, og strakstiltak 11-20 var til god hjelp for å vite hvilket nivå vi skulle legge oss på. Vi har for eksempel iverksatt tiltakene som går på ombruk i prosjektet vårt i Grensen 9B. Her planlegges det for utstrakt grad av ombruk og det er estimert 89 % besparelser for utslipp tilknyttet materialer, sier Martine Pettersen, miljø- og eiendomsansvarlig i Oslo pensjonsforsikring. 

– I Backe Prosjekt jobber vi hver dag med å skjerpe vår egen bærekraftsstandard. De siste årene har vi tatt store steg, og jeg er glad for at vi nå kvalifiserer oss til å signere Strakstiltak 2.0 for utbyggere og byggeiere. Denne signeringen forplikter oss til å sette bærekraft helt sentralt i vår eiendomsutvikling, til det beste for miljøet, kundene og dem som skal bo i boligene vi bygger, sier Ina Kristine Talmo, bærekraftsleder i Backe Prosjekt AS.   

 – R. Kjeldsberg ønsker å bidra positivt til samfunnet og miljøet rundt oss. I en jungel av store og små bærekraftstiltak, er strakstiltakene en god og gjennomarbeidet liste over hva som bør prioriteres for å spare utslipp, sier Madeleine Mittet, forretningsutvikler i R. Kjeldsberg AS.   

– Strakstiltakene treffer godt på tiltak vi som bransje er nødt til å levere på skal vi ha sjanse til å nå bærekraftsmålene vi som samfunn har satt oss. Som selskap har vi satt oss bærekraftsmål som strakstiltak 2.0 hjelper oss å nå. Andre burde tilslutte seg tiltakene av samme grunn som oss, sier Per Mortensen, konsernsjef i Linstow. 

Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897