Gå videre til innhold
- ABNE ser merverdien av bransjens satsing på samfunnsansvar og miljø, og ønsker å være en del av denne dugnaden, sier adm. direktør Peder Chr. Løvenskiold.
- ABNE ser merverdien av bransjens satsing på samfunnsansvar og miljø, og ønsker å være en del av denne dugnaden, sier adm. direktør Peder Chr. Løvenskiold.

Pressemelding -

Anthon B Nilsen tilslutter seg de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050

Anthon B Nilsen er 19. selskap som signerer avtalen om å implementere de 10 strakstiltakene i løpet av et år.

- ABNE ser merverdien av bransjens satsning på samfunnsansvar og miljø, og ønsker å være en del av denne dugnaden. Vi gleder oss til å forankre disse tiltakene i vår organisasjon og portefølje. Som utvikler og forvalter treffer de 10 anbefalte strakstiltak vår organisasjon meget godt, sier adm. direktør Peder Chr. Løvenskiold.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Emner

Tags


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897
Tora Hope

Tora Hope

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 913 42 352

Relatert materiale