Gå videre til innhold
Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen signerer samarbeid om økt bærekraft i anleggssektoren gjennom å ta sertifiseringsordningen BREEAM Infrastructure til Norge og blir samtidig medlemmer i Grønn Byggallianse.
Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen signerer samarbeid om økt bærekraft i anleggssektoren gjennom å ta sertifiseringsordningen BREEAM Infrastructure til Norge og blir samtidig medlemmer i Grønn Byggallianse.

Pressemelding -

Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen inngår samarbeid med Grønn Byggallianse for økt bærekraft i anleggssektoren

Mandag 20. mars signerte Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen en samarbeidsavtale med Grønn Byggallianse om å styrke innsatsen for økt bærekraft i anleggssektoren. Et hovedmål er å tilpasse sertifiseringsordningen BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL) til norsk anleggsvirkelighet.

– Vi må samarbeide for å nå klima- og naturmålene våre. BREEAM er et godt verktøy for å sikre prosjekters bærekraftsmål. Etter at BREEAM-NOR for nybygg og rehabiliteringer ble lansert for ti år siden, kan et stort antall BREEAM-sertifiserte prosjekter vise til reduserte klimagassutslipp, materialbruk og kostnader. Vi forventer samme effekt når vi sammen med de tre største aktørene i anleggssektoren starter arbeidet med å få på plass en bransjeutviklet bærekraftssertifisering for anlegg tilpasset norske forhold, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Grønn Byggallianse har de siste to årene samarbeidet med de tre utbyggerne og næringen i et forprosjekt for å se hvor egnet BREEAM-metoden er for norske anleggsprosjekter. Konklusjonen er at ordningen er velegnet, men at kravene og metoden må tilpasses norsk regelverk og norske forhold.

– Anleggssektoren er godt i gang med å etablere et helhetlig bærekraftarbeid og har behov for en felles norsk bærekraftsertifisering for å sikre at vi når bærekraftmålene. Statens vegvesen har hatt et veldig godt samarbeid med Grønn Byggallianse om utarbeidelse av en veileder for bruk av BREEAM i norske infrastrukturprosjekter og ser frem til videre samarbeid på dette viktige området, sier Gina V. Ytteborg, fagdirektør for bærekraft i Statens vegvesen.

I mai i fjor meldte Bane NOR at de ville sertifisere alle kommende store utbygginger i henhold til BREEAM Infrastructure.

– BREEAM Infrastructure representerer en mulighet for sektoren til å jobbe mer standardisert og enhetlig med bærekraft. Vi er derfor svært glade for at Grønn Byggallianse sammen med oss i samferdsel går i bresjen for å utvikle denne sertifiseringen i en norsk kontekst, sier Gunhild Hernes Synnestvedt, direktør for bærekraft i Bane NOR.

Også Nye Veier ser mange fordeler med sertifiseringsvektøyet:

– Sertifiseringen BREEAM Infrastructure viser hvordan tidlig involvering gir bedre mulighet for måloppnåelse. Dette er i tråd med modellen til Nye Veier hvor vi benytter handlingsrommet i starten av et prosjekt for å finne de beste løsningene. Videre hjelper sertifiseringen våre prosjekter med å jobbe med bærekraft helt til ferdigstillelse. Nye Veier ser frem til å samarbeide med Grønn Byggallianse for å bedre BREEAM for infrastruktur til norske forhold og gjøre det mer tilgjengelig for anleggsbransjen, sier Arild Nygård, leder Strategi og bærekraft i Nye Veier AS.

Gjennom avtalen blir Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen medlemmer i Grønn Byggallianse.

Om BREEAM Infrastructure

BREEAM Infrastructure er infrastruktur- og anleggsprosjektenes svar på BREEAM for bygg. Verktøyet kan brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anlegg- og infrastrukturprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg. Siden 2016 er totalt 14 infrastrukturprosjekter i Norge ferdigsertifisert etter BREEAM Infrastructure-standarden. I 2022 ble det registrert 16 prosjekter som planlegger å sertifiseres etter ordningen. I likhet med BREEAM for bygg er det det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE) som eier ordningen. Grønn Byggallianse er det norske bindeleddet til BRE.

For mer informasjon, kontakt;

Grønn Byggallianse: Katharina Bramslev, daglig leder, mobil: 97758897

Bane NOR: Gunhild Hernes Synnestvedt, direktør for bærekraft, mobil: 90501908

Nye Veier: Arild Nygård, leder Strategi og bærekraft, mobil: 90416813

Statens vegvesen: Gina V. Ytteborg, fagdirektør bærekraft, mobil: 95859103

Emner


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897