Gå videre til innhold
Miljørådgiver i Insenti, Randi Lunke (t.h) og kompetanseansvarlig i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard (andre fra venstre) gleder seg til de første prosjektlederkursene 2. november og 9. desember 2021.
Miljørådgiver i Insenti, Randi Lunke (t.h) og kompetanseansvarlig i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard (andre fra venstre) gleder seg til de første prosjektlederkursene 2. november og 9. desember 2021.

Pressemelding -

Bedre kvalitet og gjennomføring med nytt BREEAM-NOR-kurs for prosjektledere

I løpet av ti år har over 700 BREEAM-prosjekter blitt registret. Et nytt kurstilbud for prosjektledere skal øke tryggheten i å gjennomføre sertifisering med BREEAM-NOR.

Stadig flere av Grønn Byggallianse sine over 350 medlemmer vil bruke BREEAM-NOR som sertifiseringsverktøy fremover. For å møte økningen og bidra til at prosjektene gjennomføres best mulig, lanserer Grønn Byggallianse et nytt kurs for prosjektledere som skal BREEAM-NOR-sertifisere.

– Jeg tror mange aktører fortsatt kun ser på BREEAM-NOR som et stempel på at sluttproduktet har gode miljøkvaliteter. Prosessen frem til BREEAM-sertifikatet er imidlertid like viktig, sier Randi Lunke, BREEAM AP og miljøansvarlig i Insenti.

Lunke er kursholder for et nytt kurstilbud om BREEAM-NOR for prosjektledere i byggebransjen. I starten av september ble det arrangert en pilot med deltakere fra Entra, Insenti og Grønn Byggallianse.

De første prosjektlederkursene for prosess og gjennomføring av BREEAM-NOR i byggeprosjekter blir arrangert 2. november og 9. desember 2021.

Se vår kursoversikt og meld deg på kurs her!

Mer enn et stempel på sluttproduktet

Kurset er delt inn i hovedbolker som følger et byggeprosjekts typiske fremdrift, med temaer som «Hvordan starte opp og styre et godt BREEAM-NOR prosjekt?», «Hvem utgjør et godt BREEAM-team?» og «Prosjektets gang – hva bør gjøres når?».

– Hever vi kompetansen og tryggheten til personer med ledende roller i BREEAM-prosjekt, vil vi ikke bare lykkes med å heve kvaliteten i byggene, men også selve prosjektgjennomføringen. Det er det som er kongstanken men dette kurset, sier Anne Solgaard, leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse.

– Det er også fordeler å hente allerede i kontraktfasen ved at dokumentasjon gir bedre kontroll for byggherre, slik som økt sannsynlighet for grønne lån, bedre forhandlingskort mot leietakere med mer, legger Randi Lunke til.

I tillegg til det nye kurset lanserer Grønn Byggallianse i høst en ny kontraktsveileder for BREEAM-NOR i totalenterprisekontrakter.

Svarer på nye krav i taksonomien

BREEAM-NOR har fått mye oppmerksomhet i Norge siden lanseringen i 2011. På tross av årlig vekst de siste 10 årene, blir majoriteten av dagens nybygg ikke miljøsertifisert.

– Vi må få med oss flere! Sjelden har BREEAM-NOR vært mer aktuelt enn i dag. Bygg- og anleggsbransjen er en versting på klimagassutslipp, FNs siste klimarapport var et realt varsko og valget var sterkt preget av klima- og miljøsaker. Kravene til grønne tiltak vil bli strengere i næringen fremover, sier Anders Nohre-Walldén, leder for kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse.

Han viser til hva bankene sier om innføringen av EUs taksonomi, som Grønn Byggallianse nylig hadde forumsmøte om. (Klikk på denne lenken for å se opptak.)

– BREEAM er et viktig verktøy for å svare opp slike krav og kurset er en av mange aktiviteter vi gjør for at flere skal bli trygge i å gå fra ord til handling, fortsetter Nohre-Walldén.

Spent på mottakelsen

Leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard, har stor tro på kurset, og er glad for å ha med seg Randi Lunke på laget.

– Hun er en dyktig fagperson som har vært engasjert i en rekke byggeprosjekter med høye miljøambisjoner siden 2010. Lunke har også unik erfaring og kompetanse fra praktisk gjennomføring i ulke typer byggeprosjekter. Vi tror at dette kurset vil føre til at flere får opp øynene for BREEAM-NOR som et viktig verktøy for å styrke prosessene i og rundt i BREEAM-NOR prosjekter. Resultatet vil bli enda bedre bygg som er gode for lommeboka, helsa og miljøet, avslutter Solgaard.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelig valget i bygg- og eiendomssektoren.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. 

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897