Gå videre til innhold
Boliggiganter tilslutter seg 10 strakstiltak for boligutviklere

Pressemelding -

Boliggiganter tilslutter seg 10 strakstiltak for boligutviklere

Tre selskaper har vært spesielt mye involvert i utviklingen, og tilslutter seg nå strakstiltakene for bolig: Stor-Oslo Eiendom, OBOS og Veidekke Eiendom.

- Vi er glade for at vi nå har fått på plass en strakstiltaksliste som er mer tilpasset eiendomsutviklere og boligbyggere, sier adm. direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, som første selskap ut som tilslutter seg de nye strakstiltakene for boligutvikling.

- Vi har lenge støttet arbeidet til Grønn Byggallianse, og vi har langt på vei implementert disse strakstiltakene i våre prosjekter allerede. Skal vi nå målene for en mer miljøvennlig bransje, må vi alle bidra. Vi som sitter i bestillerrollen av prosjektene har en viktig oppgave ved å utfordre rådgivere, arkitekter og entreprenører på å bygge mer grønt og miljøvennlig. Vi liker denne utfordringen, og kommer til å sette miljøet enda høyere opp på agendaen i prosjektene våre fremover, avslutter Grimstad.

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, har også signert på strakstiltakene for boligutvikling. Dette forplikter OBOS til å følge tiltakene og bygge miljøvennlige boliger.

– I OBOS har vi besluttet å løfte miljøkvalitetene i samtlige boligprosjekter slik at alt vi leverer fremover skal ligge minst ett skritt foran myndighetskrav. Som spydspisser i denne satsingen har vi FutureBuilt på Manglerud og Fornebu. På sistnevnte planlegger vi et bærekraftig bolig- og byområde med 700 leiligheter og rekkehus. I tillegg er vi i gang med å utvikle en helt ny, grønn bydel på Ulven. Vi vil bidra til å synliggjøre miljøengasjementet ved å forplikte oss til de ti strakstiltakene innen bærekraftige boligbygg, sier Siraj.

Veidekke Eiendom har også vært aktive i utviklingen av den nye listen. Veidekke har blant annet markert seg på miljøområdet gjennom å tilslutte seg to graders-målet, og nå altså strakstiltakene.

- Vi er inne i en viktig fase der vi ønsker å gjennomføre tiltak som raskt gir reduksjon i klimagassutslippene. Det er derfor naturlig for oss å slutte oss til strakstiltakene, sier adm. direktør i Veidekke Eiendom, Øyvind Moen.

De tre boliggigantene utfordrer nå andre boligutviklere som ikke allerede har tilsluttet seg den opprinnelige 10 strakstiltakene, å komme etter.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Emner

Kategorier


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Kontakter

Morten Nordskag

Morten Nordskag

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Politikk og kommunikasjon 901 800 27
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897