Gå videre til innhold
Daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik
Daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik

Pressemelding -

BREEAM-NOR 2016, versjon 1.1 er klar på norsk

Den engelske utgaven av versjon 1.1 har vært tilgjengelig siden våren 2017. Nå er denne versjonen også klar på norsk.

-Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har kommet med tilbakemeldinger på BREEAM-NOR 2016 så langt, sier daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik. Det kom inn over 100 endrings- og forbedringsforslag knyttet til den norske versjonen, og flesteparten av disse er ivaretatt. Alle tilbakemeldinger og endringsforslag loggføres, og vi gjør nå en kontinuerlig vurdering av behov for revisjon og nyutgivelser, forteller hun.

I versjon 1.1 er det rettet opp i barnesykdommer og uklarheter. Endringene er avgrenset til
korreksjoner av språk, trykkfeil, formattering, krysskoblinger, avvik mellom engelsk og norsk versjon, osv. Endringene er ikke utslagsgivende med hensyn til poengtildeling eller til sertifiseringsprosessen, og versjon 1.1 vil av den grunn, og uten videre avklaring, kunne benyttes også av prosjekter registrert på versjon 1.0.

-Tilbakemeldinger som går på innhold og stramhet i vurderingskriteriene tar vi godt vare på til neste revisjon av manualen, fortsetter Folvik. - Vi er helt avhengig av tilbakemeldinger fra markedet for å sørge for en kontinuerlig forbedring av teknisk manual, så vi oppfordrer derfor alle til å fortsette å sende inn endrings-/forbedringsforslag og meldinger om feil og mangler, sier hun.

BREEAM-NOR 2016 manualen har vært ute på markedet siden august 2016 og det er mange som bruker BREEAM-NOR i byggeprosjekter rundt om i landet.

- Det er gledelig å se at produktet er nyttig og at antall prosjekter øker for hver måned som går, avslutter Folvik.

Gå direkte til BREEAM-NOR 2016, versjon 1.1

Emner


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897
Tora Hope

Tora Hope

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 913 42 352