Gå videre til innhold
Debatt om grønne bygg på Arendalsuka 2017.
Debatt om grønne bygg på Arendalsuka 2017.

Pressemelding -

Etterlyser klimapolitiske strakstiltak i byggebransjen

(Arendal 16. august 2017) Byggebransjen er avgjørende for at Norge skal kunne nå sine forpliktelser i Parisavtalen. Under Arendalsuka etterlyste bransjen en mer offensiv politikk, og fikk tydelige svar fra politikerne.

- Kommunepolitikerne har gjort en rekke viktige tiltak og oppnådd gode resultater. Nå handler det om å gjøre det samme på statlig nivå, sier Ola Elvestuen, Venstre.

- Det trengs økonomiske insentiver innen rehabilitering. Husbanken har riggen klar og trenger økonomiske midler for å kunne iverksette, Anne Beathe Tvinnereim, Senterpartiet.

- Dagens tekniske forskrifter er tilpasset nybygg, ikke eksisterende bygg. Vi bør lytte nøye når bransjen selv etterspør reguleringer for oppgradering av eksisterende bygg. Det er politisk umulig å innføre krav som oppleves som urimelig av folk flest. Derfor må de følges av gode insentiver, Kårstein Eidem Løvaas, Høyre.

”Byggenæringen er landets nest største næring. Likevel er det kun Høyre og Venstre av de politiske partiene som har utnevnt en byggpolitisk talsperson. Det er avgjørende at bransjen har de rette rammevilkårene for å lykkes med de tøffe klimamålene Stortinget har satt for oss. Da trenger vi politikere som setter seg bedre inn i bransjens betydning og behov”, sier Kjersti Folvik i Norwegian Green Building Council.

Det har vært en svært positiv utvikling innenfor nybygg, men 9 av 10 bygg i 2030 vil fortsatt være gamle eller rehabiliterte, ikke nye bygg. Derfor trengs gode insentiver for byggherrer som velger miljøbygg av høy kvalitet og et tydeligere regelverk tilpasset eksisterende bygg.

”Gjennom internasjonale og nasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp. Byggsektoren har lite direkte utslipp og blir derfor ikke sett på som en viktig sektor for å nå målene. Men byggsektoren står for innkjøp av 40% av materialressurser og har avgjørende betydning for transportmønsteret, sier Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse. ”I tillegg kommer utslipp for bygg- og anleggsarbeider og høyt energibruk. Byggeiere har derfor en nøkkelrolle i klimasammenheng og kan bidra til avgjørende klimakutt hvis de etterspør grønne bygg.”

Både NGBC og Grønn Byggallianse mener det er behov for politiske strakstiltak og ønsker klimapolitisk prioritering av byggsektoren velkommen. De peker på tre nødvendige endringer som bør prioriteres av påtroppende regjering:

1. Strengere og konkrete miljøkrav i offentlige anbud knyttet til bygge- og rehabiliteringsprosjekter, men også ved leie av lokaler. Leie av lokaler omfattes i dag ikke av regelverket, men det ville ha en enorm markedspåvrikning dersom offentlige leietakere stilte tydelige miljøkrav i dine leiekontrakter.

2. Etablere regelverk tilpasset rehabilitering av eksisterende bygg, samt innføre tydeligere krav til dokumentasjon av klimafotavtrykk og oppfyllelse av miljøkrav i teknisk forskrift.

3. Etablere incentiver som stimulerer byggeiere til å bygge og drifte grønt. Lavere eiendomsskatt og rask og smidig byggesaksbehandling for dokumentert grønne bygg er to tiltak som vil ha avgjørende effekt i følge byggeiere selv, slik avgiftslettelse og forrang i køen har hatt avgjørende effekt for elbilene.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kjersti Folvik, daglig leder i Norwegian Green Building Council

Tel:996 04 330

Epost: kjersti.folvik@ngbc.no


Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

Tel: 977 58 897.

Epost: katharina.bramslev@byggalliansen.no

Emner

Tags


Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Pressekontakt

Anders Nohre-Walldén

Anders Nohre-Walldén

Pressekontakt Leder for kommunikasjon og marked 932 34 955
Katharina Th. Bramslev

Katharina Th. Bramslev

Pressekontakt Daglig leder +47 977 58 897
Tora Hope

Tora Hope

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 913 42 352

Relatert materiale